Çevre Belgeleri

Aktif Elektroteknik, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, çevresel etkilerini azaltmaya ve çevreye duyarlı bir üretim yapmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, şirket aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir:

Atık yönetimi: Şirket, üretim aşamasında ortaya çıkabilecek atıkları önlemek için gerekli önlemleri almakta ve ortaya çıkan atıkların geri kazanımını sağlamak için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, şirket atık azaltma projeleri geliştirmekte, atık toplama ve geri kazanım sistemlerini etkin bir şekilde kullanmakta ve atık bertaraf yöntemlerini sürekli olarak iyileştirmektedir.

Kirlilik kontrolü: Şirket, hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri almakta ve bu konudaki düzenlemelere uymaktadır. Bu kapsamda, şirket çevre kirliliğini önlemeye yönelik teknolojileri kullanmakta, çevresel izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmekte ve çevresel riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almaktadır.

Sürdürülebilirlik: Şirket, çevresel performansını sürekli iyileştirmek ve çevresel riskleri azaltmak için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, şirket çevresel yönetim sistemini etkin bir şekilde yürütmekte, çevresel hedefler belirlemekte ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli planlamaları yapmaktadır.

Enerji verimliliği: Şirket, enerji tüketimini azaltmak için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, şirket enerji verimliliği sağlayan teknolojileri kullanmakta, enerji tüketimini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmekte ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik projeler geliştirmektedir.

Toplumsal sorumluluk: Şirket, çevre ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda, şirket sivil toplum kuruluşlarının çevre ile ilgili projelerine finansal ve teknik destek sağlamaktadır.

Atık ve Yaşam Döngüsü Bilgilendirme Metni

Sıfır Atık Belgesi

×
img