Let's Know You Better

Fill in all fields correctly for your job application to be considered.

Let's Know You Better

Fill in all fields correctly for your job application to be considered.

Let's Know You Better

Fill in all fields correctly for your job application to be considered.

Let's Know You Better

Fill in all fields correctly for your job application to be considered.

Let's Know You Better

Read and confirm the clarification text.

  • Personal Info
  • Professional Information
  • Job Experience
  • References
  • Application Approval

Enter Your Personal Information

Military Status

Enter Your Professional Information

Education Status

Your Work Experience

Are you aware of İŞ-KUR on-the-job training program?

If a suitable position is found for your application, would you agree to work with the On-the-Job Training Program?

References

Would you like to add a reference?

Approve

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “iş başvurusu” nedeniyle kişisel verilerimin elde edilmesi, depolanması,kaydedilmesi gibi veri işleme faaliyetlerinde kullanılmasına; bilgi paylaşımı zorunlu olan kamu kuruluşları, bilgi talep etmeye kanunen yetkili merciler, özel kuruluşlar, piyasa denetçileri, adli ve idari makamlar, grup şirketleri, potansiyel ve/veya mevcut İşveren müşterileri, İşveren faaliyetlerini yürütmek üzere her türlü hizmet alınan, işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı ve kanunların izin verdiği diğer üçüncü kişilere aktarılmasına, kişisel verilerimin yasal çerçevede işlenmesine rıza gösteriyorum.

Would you like to share your CV so that we can get to know you better?

Max. size: 128.0 MB

×
img