Let's Know You Better

Fill in all fields correctly for your job application to be considered.

Let's Know You Better

Fill in all fields correctly for your job application to be considered.

Let's Know You Better

Fill in all fields correctly for your job application to be considered.

Let's Know You Better

Fill in all fields correctly for your job application to be considered.

Let's Know You Better

Read and confirm the clarification text.

  • Personal Info
  • Professional Information
  • Job Experience
  • References
  • Application Approval

Enter Your Personal Information

Name - Surname

Birth Date

City

Address

E-mail Address

Phone Number (Mobile)

Military Status

Enter Your Professional Information

Job

The Location You Want To Work

Education Status

Department of Graduation (Enter as it is written in your diploma.)

Your Work Experience

Title of the Company

Job

Starting Date

Leaving Date

Gross Wage Received

Reason for Leaving

Can you summarize the work you did in your last place of work?

Gross Wage You Demand

Are you aware of İŞ-KUR on-the-job training program?

If a suitable position is found for your application, would you agree to work with the On-the-Job Training Program?

References

Would you like to add a reference?

Name - Surname

Institution / Duty

Relationship

Phone Number (Mobile)

Approve

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “iş başvurusu” nedeniyle kişisel verilerimin elde edilmesi, depolanması,kaydedilmesi gibi veri işleme faaliyetlerinde kullanılmasına; bilgi paylaşımı zorunlu olan kamu kuruluşları, bilgi talep etmeye kanunen yetkili merciler, özel kuruluşlar, piyasa denetçileri, adli ve idari makamlar, grup şirketleri, potansiyel ve/veya mevcut İşveren müşterileri, İşveren faaliyetlerini yürütmek üzere her türlü hizmet alınan, işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı ve kanunların izin verdiği diğer üçüncü kişilere aktarılmasına, kişisel verilerimin yasal çerçevede işlenmesine rıza gösteriyorum.

Would you like to share your CV so that we can get to know you better?

Max. size: 128.0 MB

×
img