Güç Dağıtım Sistemleri

Güç Dağıtım Sistemleri

Aktif Elektroteknik güvencesinde enerji dağıtım sistemi olarak sunulan izolasyonlu orta gerilim hücreleri IEC 62271-200 standardına göre oluşturulur. Bu standart 1 kV-52 kV arasındaki gerilim mertebelerinde tüm üreticiler için ortak sağlanacak değerleri belirler. Orta gerilim dağıtım sisteminin K.D. akımı, nominal bara akımı, gerilim seviyelerine ek olarak; K.D. dayanım süresi, katı-sıvı madde girişim sınıflandırılması(IP), dahili ark sınıflandırılması(AFLR), servis sürekliliği sınıflandırılması (LSC), bölmelendirme sınıflandırılması(PM-PI), gibi teknik sınıflandırmalar standart tarafından belirlenmiştir.

Orta gerilim hücreleri K.D. dayanım süresi, kısa devre anında hücrenin mukavemet göstereceği zamanı belirler. Aktif Elektroteknik ürün gamındaki Metal Clad SMC tip hücreler 31,5 kA/3sn. kısa devre dayanım süresine ek olarak, 40 kA/3sn. dayanım süresi çalışmalarını başlatmış, yakın zamanda tip testi alacak olmanın gayreti ve heyecanı içerisindedir. Bir diğer sınıflandırma bölmelendirme sınıflandırmasıdır ki Orta gerilim hücrelerinin kablo bağlama, anahtarlama ekipmanının olduğu bölüm ile bara bölümünün arasındaki topraklanmış metal bölmelendirme kapakları ya da izolasyonlu ekipmanlar ile ayrılmış olmasını belirler. Servis sürekliliği sınıflandırması bu bölmelendirme ekipmanları ve şalt ekipmanları vasıtasıyla hücrenin bakım onarım yapılacak bölümünün enerjisinin kesilmesiyle, bağlantı ya da bara bölümü ile kesici ekipmanının bulunduğu bölüme ulaşım yetkisine atıfta bulunur. Metal Enclosed orta gerilim hücreleri içindeki bara bölümü gerilim altında iken kesici ayırıcı ve topraklama ayırıcısının uygun manevrasından sonra anahtarlama ve kablo bölümüne ulaşılması(LSC 2A), Metal Clad hücrelerde hücrelerin kullanılma amacına göre kesici arabası test pozisyonuna alınması ardından bu bölüme müdahale kablo bağlantı bölmesi ve ana bara bölmesi enerjiliyken(LSC 2B) mümkün olmaktadır.

Hava izolasyonlu OG hücre tasarımında hazırlanacak olan gerilim seviyesine göre havanın dielektrik dayanımı göz önüne alınarak, baralar arası mesafe, baralar metal gövde arası mesafeler özel olarak hesaplanır. Ve yine, orta gerilim hücreleri, şebeke frekanslı gerilim dayanım ve yıldırım darbe dayanım deneylerine ve oluşumlarına hazır olacak şekilde hücreler üretilir. Orta gerilim hücrelerinin Kesici kutuplarında elektromanyetik alan düzenleyiciler vasıtasıyla darbe ve aşırı gerilimlerin vuku bulmasında bu gerilimlerin metal karkasa ve toprağa atlaması önlenmiş olur.

OG hücrelerde kullanılan SF6 gaz izolasyonlu ve vakum tip anahtarlama elemanları günümüz şartlarında istenilen K.D. ve aşırı akım kesme standartlarını sağlamaktadır. SF6 gazlı şalt elemanları ark yolunu uzatıp böylece direnci arttırarak arkın üzerine SF6 gazı püskürtmek suretiyle ark söndürme prensibine dayanır. Vakum kesicide durum kontakların ayrılmasıyla vakum tüpünün açılması ve oluşacak olan arkın hemen söndürülmesi prensibine dayanır.

Bu bilgiler ışığında işte Aktif Elektroteknik A.Ş. üretim gamında bulunan SME ve SMC tip orta gerilim hücreleri (Metal Enclosed ve Metal Clad), sağa ve sola genişleme özelliği, maksimum operatör güvenliği sağlayan AFL ve AFLR dahili ark sınıflandırması, PI(izolasyon malzemeli bölmelendirme) ve PM(topraklanmış metal malzemeyle bölmelendirme) sınıflandırması, 1sn. ve 3 sn. K.D. dayanım süreleri, şebeke frekanslı ve yıldırım darbe dayanım testleri, IP katı ve sıvı girişim önleme testlerini, sıcaklık artış ve dahili ark testlerini başarıyla geçmiş; Avrupa’daki CESI ve VEIKI laboratuarlarından tip test sertifikalı ürünleriyle kullanıcının her türlü isteğine cevap veren, mekanik ve elektriksel kilitlemeleriyle operatörün yanlış manevra yapmasına engel olan IEC 62271-200 ve Tedaş MYD/95-007 şartnamelerine uygun  güvenilir ve kaliteli hücrelerdir.

×
img