Harmonik Ölçüm ve Raporlama Hizmeti

Harmonik Ölçüm ve Raporlama Hizmeti

Elektrik sisteminin analizi ile sorunlar uygulama öncesi görülebilir/tespit edilebilir. Standartlara uygun ölçüm ve raporlama ile tesislerde en uygun çözüm tasarlanabilir. Güç kalitesi mühendisliği, konusunda uzman mühendislerimiz tarafından standartlara uygun profesyonel ölçüm cihazları ile ulusal / uluslararası standartlara uygun olarak ölçüm ve raporlama hizmetinin sağlanmasıdır. Tesiste belirlenen / ihtiyaç olan dağıtım noktalarında ölçülen çeşitli elektriksel parametrelerle ilgili standartlar çerçevesinde analizler yapılarak şebeke ve tesise ait güç kalitesi problemleri ayrı ayrı tespit edilir ve çözüm önerileri geliştirilir.

Güç kalitesi mühendisliği, doğru bir raporlama, standartlara uygun ölçüm cihazı ile EN50160, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-30 ve IEEE 519 standartlarına göre doğru ölçüm noktalarından, değişken şartlarda, uygun periyotlar ve hassas örnekleme ile ölçüm almayı ve alınan ölçümleri ileri mühendislik bilgileri ile birleştirerek doğru yorumlamayı ve gerekirse sistemi modellemeyi gerektirir.

Ölçüm yapmanın mümkün olmadığı veya tesisin henüz kurulmadığı uygulamalara ait sistem parametreleri de yine modelleme yazılımlarımız vasıtasıyla analiz edilerek, uygun çözümler ve bu çözümlerin uygulanması sonrasına ait verileri de içerecek şekilde rapor oluşturulur.

Güç kalitesi ile ilgili ölçülebilecek parametreler şu şekildedir:

 • Gerilim çökmesi
 • Gerilim yükselmesi
 • Gerilim kesintisi
 • Gerilim dengesizliği
 • Yük/Nötr akımları ve dengesizlikler
 • Aktif / Reaktif Güç ve Güç Faktörü
 • Harmonikler – Thd, FFt
 • Frekans dalgalanması
 • Fliker – Pst, Plt
 • Çentikler
 • Transient (Geçici rejim)
×
img