Simülasyon Yazılımı ve Uygulamaları

Simülasyon Yazılımı ve Uygulamaları
Aktif Mühendislik tarafından sunulan simülasyon mühendisliği, yeni tasarlanan bir elektrik sisteminin veya var olan bir elektrik sistemine yapılacak revizelerin doğuracağı olumlu/olumsuz durumları yorumlayabilmeyi, tasarım yapabilmeyi, oluşabilecek problemleri ön görebilmeyi aynı zamanda dağıtım ve endüstriyel güç sistemlerinin analizini mümkün kılan bir mühendislik hizmetidir.
Firmamız simülasyon yazılımı sayesinde yük akışı analizi, gerilim düşümü, kısa devre analizi, röle koordinasyonu, harmonik analizi, tranziyent analizi gibi bir çok konuda hizmet vermektedir. Tüm elektrik sistemlerine ait analizler yapılarak tarafınıza raporlanabilmektedir.
Tablo 1 – Elektriksel Verilerin Girilmesi
Tablo 1 – Elektriksel Verilerin Girilmesi

Benzetim programında yük ile alakalı veriler, üreticiden alınarak gerekli hesaplamaların ardından yüklenme durumlarına göre aktif güç, reaktif güç, şebeke gerilimi, trafo güçleri, güç katsayısı, kısa devre gücü, sıra harmonik değerleri gibi değerlerin girişi yapılır.

Grafik 1 – Sistem Akım ve Gerilim dalga şeklinin filtre devreye girmesi ile değişimi
Grafik 1 – Sistem Akım ve Gerilim dalga şeklinin filtre devreye girmesi ile değişimi
Girilen verilerden elde edilen sonuçlar girilen rezonans frekansı ve kalite faktörü değerlerine uygun olarak 4 adet paralel filtreye kadar tasarımı program tarafından yapılmaktadır.  Yükün filtre devrede ve filtre devrede değilken ki toplam harmonik bozulumu ve tekil sıra harmonik değerlerini, güncel standart değerlerine göre karşılaştırılır. Filtrenin devreye girmesiyle akım ve gerilimdeki değişimlerin simülasyonu yapılabilir.
Grafik 2 –Akım Harmoniklerinin değişimi
Grafik 2 –Akım Harmoniklerinin değişimi
×
img