Birkan Ateş  Servisler Müdürü  Aktif Mühendislik Ülkemizde ve tesislerimizde kompanzasyon sistemlerinin önemini korumaktadır. Yapılan kompanzasyon amaçlı uygulamaların ulusal iletim, dağıtım sistemlerimize ve kayıpları azaltarak ekonomimize büyük katkıları bulunmaktadır. Yapıları açısından da sürekli kontrol altında tutulup çalışmalarının takip edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda elektrik ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Birkan Ateş  Servisler Müdürü  Aktif Mühendislik I. GİRİŞ Kompanzasyon sistemleri işletmelerde en fazla stres altında bulunan sistemlerin başında gelmektedir. İlgili sistemin göz ardı edilmesi durumunda işletmenin elektrik faturası reaktif bölümünde gereksiz yere tahakkuk eden bedelle karşılaşılmaktadır hem de doğru çalışmayan kompanzasyon sistemleri nedeniyle tesis içinde reaktif akımın ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Harun Öndül  Satış Müdürü  Aktif Mühendislik Günümüzde, tüm endüstri tesislerindeki tesisatlar, sürekli artan karmaşıklık ve otomasyon ile karakterize edilmektedir. Yüksek oranda gelişmiş üretim hatlarından robot teknolojisine kadar, sorunsuz bir şekilde çalışmak için güvenilir bir enerji kaynağına ihtiyaç duyan ekipman miktarı sürekli olarak artmaktadır. Bu nedenle, bir tesisatın güvenilirlik ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Ayça Aksoy  Kalite Güvence - Elektrik Mühendisi  Aktif Mühendislik Özet : IP Koruma Seviyeleri, International Protection Code (Uluslararası Koruma Kodu), mekanik veya elektrikli cihazların yabancı katı maddelerin ve sıvı girişine karşı dayanıklılığının belirlenmesi amacıyla kullanılan kodlardır. IP koruma sınıfı, elektriksel bir muhafazanın sağladığı çevresel korumayı derecelendirmek ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Hamiyet Şener  Satış Mühendisi  Aktif Mühendislik Özet — Ünlü İngiliz fizikçi ve kimyacı Michael Faraday’ın, i-Bir devreyle bağlantılı olan manyetik indüksiyon çizgilerinin sayısı değişirken, devreden, süresi söz konusu değişimin süresiyle sınırlı bir indüksiyon akımı geçer, ii-İndüksiyon akımının yönü, devreyle bağlantılı olan manyetik indüksiyon çizgilerinin sayısını sabit tutacak bir ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Ayça Aksoy  Kalite Güvence - Elektrik Mühendisi  Aktif Mühendislik Özet: Şüphesiz ki elektrik, insanlık tarihinin en büyük buluşlarından birisidir. İnsan hayatına sağladığı faydaların yanında dikkatli olunmadığı takdirde çok büyük zararlara, hatta ölümlere bile sebebiyet verebilir. Yangın kaynaklarına bakıldığında; elektrik kaynaklı çıkan yangınların sayısıda oldukça fazladır. Standartlara ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Ayça Aksoy  Kalite Güvence - Elektrik Mühendisi  Aktif Mühendislik I. GİRİŞ Günümüzde küreselleşen ve rekabetçi Pazar koşulları, “kalite” kavramını biraz daha öne çıkarmıştır. Kalite ile ilgili olarak yanlış bilinen bir gerçek ise kalitenin sadece ürünlere özgü olmasıdır. Oysa kalite sadece ürün kalitesi değil, aynı zamanda sistem, proses, hizmet, organizasyon ve toplum kalitesini kapsamaktadır. ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Cihan Şenel  Teknik Satış Mühendisi  Aktif Mühendislik EPDK’nın güncel “elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliği” 16. Maddesinde belirtildiği üzere; “Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Cihan Şenel  Teknik Satış Mühendisi  Aktif Mühendislik Günümüzde birçok farklı işletmede tesisin projelendirilmesi esnasında yük karakteristiği ve reaktif güç ihtiyacı değişimi hızına bakılmaksızın standart uygulamalar ile yanlış sonuçlar doğuran projelerin çizildiği görülmektedir. Kompanzasyon sistemlerinde anahtarla elemanın seçimi doğru şekilde kompanzasyonun yapılabilmesi için son derece ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Tesar SrL'nin izni ile yeniden yayımlanmıştır   EU N.548 / 2014 yönetmeliğine göre "ECODESIGN" transformatörleri satın aldığınızdan emin misiniz? Bazı üreticiler tarafından, "ECODESIGN" olarak lanse edilen ancak tebliğe uyumlu olmayan transformatörler pazarlanmıştır. I. GİRİŞ 21 Mayıs 2014 tarihli AB 548/2014 sayılı Tebliğ (bundan sonra "Yönetmelik" olarak ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...