Paşa Yazıcı  Yazılım Mühendisi  Aktif Mühendislik Bu yazıda, kodlama yaparken kullanılan bazı standartlardan bahsedeceğim. Sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir yazılım mimarisinde kodlama standartlarına uymak bir yazılımcı için vazgeçilmez bir kural olmalıdır. Şirketlerin kendi insiyatifi ile geliştirdiği bazı standartlar olmakla birlikte, dünya çapında kabul edilmiş kod standartları da ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
IP Koruma Derecesi (Ingress Protection Rating) (Bazen de Uluslararası Koruma Değerlendirmesi olarak da anılır), Mekanik veya elektrikli cihazların suya, toza veya dış darbelere karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan derecelerdir. Bu dereceler Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanmıştır. Bu kodların bir diğer yayınlanma amacı ise pazarlanan ürün hakkında daha ayrıntılı ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
I. OSOS NASIL KURGULANMALIDIR? Otomatik sayaç okuma sistemleri (OSOS) kurgulanırken ölçüm cihazı olarak EPDK tebliğine uygun “süzme sayaç” kullanılmalıdır. Burada genel olarak yapılan hata, faturalama yapılmak istenen bir sistemi enerji analizörü gibi asıl amacı enerji izleme olan bir cihaz ile kurgulamaktır. Genel olarak neden enerji analizörü değil de sayaç kullanılması gerektiğini aşağıdaki tabloya ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Her geçen gün gelişen Akıllı Şebekelerin Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) ihtiyacı artmaktadır. Bu ihtiyacın başlıca sebeplerini servis sürekliliği, anlık veri ihtiyacı, oluşabilecek alarmların takibi gibi daha birçok neden oluşturmaktadır. Şebekeler genişledikçe okunacak cihaz tipleri, cihazlardan okunacak veriler ve bu cihazların hangi ara yüz üzerinden hangi protokol ile okunacağı sorularını ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
MID Sertifikası, Sanayi Bakanlığı Ulusal Tip Onay Belgesi, Tedaş Onayı I. EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuş bağımsız nitelikte bir üst kurumdur. Türkiye de kullanılacak tüm elektrik sayaçlarının asgari gereksinimlerini belirler. Genel sayaç gereksinimleri belirlenirken, Avrupa standartları ve Sanayi Bakanlığı ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
I. GİRİŞ Sürekli iyileştirme prosesinin kaynağı Kaizen felsefesidir. Sürekli iyileştime prosesi; düşünce ve davranış olarak çalışan herkesin, her durumu tartışmaya açması ve sonra bunu iyileştirmenin yollarını aramasıdır. II. GENEL KAPSAMI Kaizen felsefesini bir şemsiye gibi düşünürsek bu şemsiyenin altında şu birimleri görmemiz mümkündür. Müşteri yönelimi Toplam kalite kontrolü Kalite çemberleri Öneri ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Dünyanın en büyük nöral sistemi; Elektrik ağı. Bu sistemde, güç kaynağı, kontrol ekipmanları, koruma ekipmanları ve son kullanıcı cihazları gibi milyarlarca cihaz bulunmakta. Bu dev sistem daha küçük sistemlerden oluşmakta bu küçük sistemler ise içlerinde daha da küçük sistemler barındırmaktadır. Bu yapı içinde tüm elektriksel noktalar birbirlerini ve son olarak ta bağlı oldukları küçük ve daha büyük ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
I.GİRİŞ Teknolojik gelişmeler ve işletmeler ile ilgili organizasyon değişiklikleri kaliteli üretimin, kaliteli enerjinin önemini arttırmaktadır. Ayrıca piyasa rekabeti, makine ve tesislerin daha verimli kullanılması için işletmeleri zorlamaktadır. Üretimi ve tesisleri sürekli olarak faal halde tutmak için üç önemli faktör vardır. Bunlar sürekli planlı bakım, arıza tespiti ve onarımdır. II. BAKIM Makinaların ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
1. VERİ MODELLEME NEDİR? Veri modelleme, bir işletmenin, kurumun hatırlamaya değer bulduğu verilerin şekil ve metin olarak ifade edilmesidir. Diğer bir deyişle bir işletmede teknik ve teknik olmayan herkesin bilişim ihtiyaçlarını ifade etmeye çalışırken birbirini anlamada kullanabileceği görsel bir iletişim dilidir. Yazılım geliştirmenin en önemli süreçlerinden biri olan veri modelleme bilişim ihtiyaçlarının ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
I. GİRİŞ İstenmeyen enerji kesintileri ve bozulmaları her zaman yüksek maliyetlere neden olur. Basit bir oda aydınlatmasının arızası ya da bilgisayar sistemlerinde bozulmalar meydana gelmesi fark etmez. Bunun nedenleri, elektriksel arızalar, parazit akımlar, harmonikler, PE ve N- iletkenlerinin kesintilerinin yanı sıra EMC etkilerinin neden olduğu nötr iletken üzerindeki aşırı yüklerdir. Diğer yandan, ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
1234