Hamiyet Şener  Satış Mühendisi  Aktif Mühendislik Özet — Ünlü İngiliz fizikçi ve kimyacı Michael Faraday’ın, i-Bir devreyle bağlantılı olan manyetik indüksiyon çizgilerinin sayısı değişirken, devreden, süresi söz konusu değişimin süresiyle sınırlı bir indüksiyon akımı geçer, ii-İndüksiyon akımının yönü, devreyle bağlantılı olan manyetik indüksiyon çizgilerinin sayısını sabit tutacak bir ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Ayça Aksoy  Kalite Güvence - Elektrik Mühendisi  Aktif Mühendislik Özet: Şüphesiz ki elektrik, insanlık tarihinin en büyük buluşlarından birisidir. İnsan hayatına sağladığı faydaların yanında dikkatli olunmadığı takdirde çok büyük zararlara, hatta ölümlere bile sebebiyet verebilir. Yangın kaynaklarına bakıldığında; elektrik kaynaklı çıkan yangınların sayısıda oldukça fazladır. Standartlara ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Ayça Aksoy  Kalite Güvence - Elektrik Mühendisi  Aktif Mühendislik I. GİRİŞ Günümüzde küreselleşen ve rekabetçi Pazar koşulları, “kalite” kavramını biraz daha öne çıkarmıştır. Kalite ile ilgili olarak yanlış bilinen bir gerçek ise kalitenin sadece ürünlere özgü olmasıdır. Oysa kalite sadece ürün kalitesi değil, aynı zamanda sistem, proses, hizmet, organizasyon ve toplum kalitesini kapsamaktadır. ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Cihan Şenel  Teknik Satış Mühendisi  Aktif Mühendislik EPDK’nın güncel “elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliği” 16. Maddesinde belirtildiği üzere; “Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Cihan Şenel  Teknik Satış Mühendisi  Aktif Mühendislik Günümüzde birçok farklı işletmede tesisin projelendirilmesi esnasında yük karakteristiği ve reaktif güç ihtiyacı değişimi hızına bakılmaksızın standart uygulamalar ile yanlış sonuçlar doğuran projelerin çizildiği görülmektedir. Kompanzasyon sistemlerinde anahtarla elemanın seçimi doğru şekilde kompanzasyonun yapılabilmesi için son derece ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Tesar SrL'nin izni ile yeniden yayımlanmıştır   EU N.548 / 2014 yönetmeliğine göre "ECODESIGN" transformatörleri satın aldığınızdan emin misiniz? Bazı üreticiler tarafından, "ECODESIGN" olarak lanse edilen ancak tebliğe uyumlu olmayan transformatörler pazarlanmıştır. I. GİRİŞ 21 Mayıs 2014 tarihli AB 548/2014 sayılı Tebliğ (bundan sonra "Yönetmelik" olarak ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Cihan Şenel  Teknik Satış Mühendisi  Aktif Mühendislik Detuned reaktör, pasif harmonik filtre, ayarsız filtre, alçak geçiren bant filtre gibi çeşitli isimlerle tanımlanan bu reaktör çeşidinin kompanzasyon sistemlerinde çokça kullanılmasına rağmen ne işe yaradığı konusunda bilgi kirliliği ve yanılgılar bulunmaktadır. Bu makale bu yanılgı ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırma amacıyla kaleme ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Tesar SrL'nin izni ile yeniden yayımlanmıştır   Kayıpların azaltılması, daha düşük sera gazı emisyonu sayesinde çevre için büyük yararlar içermektedir. I. GİRİŞ Kayıpların azaltılması, daha düşük sera gazı emisyonu sayesinde çevre için büyük yararlar içermektedir. Bir ürünün tüm çevresel etkilerinin %80'inden fazlasının tasarım aşamasında belirlendiği tahmin edilmektedir. Bu perspektif, ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Tarık Ateş  Akıllı Şebeke Çözümleri Yöneticisi  Aktif Mühendislik Çok Biçimlilik terimi ile ne anlatılmak istendiğinden ve nesne tabanlı yazılım geliştirme dillerinde nasıl kullanıldığından bahseder. POLİMORFİZM (ÇOK BİÇİMLİLİK) NEDİR? Terim olarak Yunanca “çok” (πολύ) ve “biçim” (μορφή) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Biyolojide aynı habitatta aynı zamanda birden fazla biçimin ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Ali Gökhan Yıldırım  Ürün ve Sistem Satışları  Aktif Mühendislik Dünya genelinde bütün firmalar artan enerji maliyetleri ile karşılaşmaktadırlar. Artan maliyetlerin baskısı ile rekabet etmekte zorlanan firmalar ise tüm gider kalemlerinde tasarrufa gitme yolunu tercih etmektedirler. En önemli gider kalemlerinden olan enerji, tasarrufa başlanan konuların başında gelmektedir. Tasarruf edebilmenin ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...