Emre Sami SÜZER  Operasyonlar Direktörü  Aktif Mühendislik 2010 senesinde mucize madde adı ile tanıtılarak Nobel Fizik ödülü kazanmış bir buluş, “Grafen”. BBC yazarı, David Shukman’ın tanımıyla “grafitten çıkarılan tek bir karbon atomu katmanından oluşan ve şaşırtıcı özelliklere sahip yeni bir maddeye verilen isim; elmastan daha güçlü, bakırdan daha iletken ve kauçuktan daha esnek”. [1] Tek ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Harun Öndül  Satış Müdürü  Aktif Mühendislik Düşük voltajlı DC sistemler giderek artan uygulamalarda önemli rol oynamaktadır. Yenilenebilir Enerjinin artan önemi bunun nedenlerinden biridir. Fotovoltaik tesisler, merkezi olmayan batarya kurulumlarında depolanabilen DC üretirler. Buna ek olarak, elektrikli araçlar ve demiryolu vagonları veya aydınlatma tesisatları gibi DC ile verimli bir ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Özge Memiş  Ar-Ge Mühendisi  Aktif Mühendislik Özet — Günümüzde lineer motor teknolojisi ulaşım, askeri alanlar, endüstriyel üretim, optik alanı ve tıp elektroniği gibi birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Modern asansörler, yüksek hızlı trenler, süper silahlar ve robotlar gibi teknolojilerde lineer motorlar kullanılır. Bu kadar yaygın alanda kullanılmasının sebebi, lineer motordan ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Birkan Ateş  Servisler Müdürü  Aktif Mühendislik Ülkemizde ve tesislerimizde kompanzasyon sistemlerinin önemini korumaktadır. Yapılan kompanzasyon amaçlı uygulamaların ulusal iletim, dağıtım sistemlerimize ve kayıpları azaltarak ekonomimize büyük katkıları bulunmaktadır. Yapıları açısından da sürekli kontrol altında tutulup çalışmalarının takip edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda elektrik ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Birkan Ateş  Servisler Müdürü  Aktif Mühendislik I. GİRİŞ Kompanzasyon sistemleri işletmelerde en fazla stres altında bulunan sistemlerin başında gelmektedir. İlgili sistemin göz ardı edilmesi durumunda işletmenin elektrik faturası reaktif bölümünde gereksiz yere tahakkuk eden bedelle karşılaşılmaktadır hem de doğru çalışmayan kompanzasyon sistemleri nedeniyle tesis içinde reaktif akımın ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Harun Öndül  Satış Müdürü  Aktif Mühendislik Günümüzde, tüm endüstri tesislerindeki tesisatlar, sürekli artan karmaşıklık ve otomasyon ile karakterize edilmektedir. Yüksek oranda gelişmiş üretim hatlarından robot teknolojisine kadar, sorunsuz bir şekilde çalışmak için güvenilir bir enerji kaynağına ihtiyaç duyan ekipman miktarı sürekli olarak artmaktadır. Bu nedenle, bir tesisatın güvenilirlik ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Ayça Aksoy  Kalite Güvence - Elektrik Mühendisi  Aktif Mühendislik Özet : IP Koruma Seviyeleri, International Protection Code (Uluslararası Koruma Kodu), mekanik veya elektrikli cihazların yabancı katı maddelerin ve sıvı girişine karşı dayanıklılığının belirlenmesi amacıyla kullanılan kodlardır. IP koruma sınıfı, elektriksel bir muhafazanın sağladığı çevresel korumayı derecelendirmek ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Hamiyet Şener  Satış Mühendisi  Aktif Mühendislik Özet — Ünlü İngiliz fizikçi ve kimyacı Michael Faraday’ın, i-Bir devreyle bağlantılı olan manyetik indüksiyon çizgilerinin sayısı değişirken, devreden, süresi söz konusu değişimin süresiyle sınırlı bir indüksiyon akımı geçer, ii-İndüksiyon akımının yönü, devreyle bağlantılı olan manyetik indüksiyon çizgilerinin sayısını sabit tutacak bir ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Ayça Aksoy  Kalite Güvence - Elektrik Mühendisi  Aktif Mühendislik Özet: Şüphesiz ki elektrik, insanlık tarihinin en büyük buluşlarından birisidir. İnsan hayatına sağladığı faydaların yanında dikkatli olunmadığı takdirde çok büyük zararlara, hatta ölümlere bile sebebiyet verebilir. Yangın kaynaklarına bakıldığında; elektrik kaynaklı çıkan yangınların sayısıda oldukça fazladır. Standartlara ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...
Ayça Aksoy  Kalite Güvence - Elektrik Mühendisi  Aktif Mühendislik I. GİRİŞ Günümüzde küreselleşen ve rekabetçi Pazar koşulları, “kalite” kavramını biraz daha öne çıkarmıştır. Kalite ile ilgili olarak yanlış bilinen bir gerçek ise kalitenin sadece ürünlere özgü olmasıdır. Oysa kalite sadece ürün kalitesi değil, aynı zamanda sistem, proses, hizmet, organizasyon ve toplum kalitesini kapsamaktadır. ...
Lütfen, daha fazlası için tıklayınız...