Harun Öndül  
Satış Müdürü  
Aktif Mühendislik

Ameliyathane Kontrol Panelleri işlevsel özellikleri paralelinde birçok farklı sistemle entegre çalışmaktadırlar. Sistem entegrasyonları farklı altyapılarda ve protokollerde gerçekleşebilir. Bu, ameliyathane kontrol panellerinin donanımsal ve yazılımsal özellikleriyle birlikte hastanelerdeki çeşitli otomasyon sistemlerinin alt yapı ve teknolojilerine bağlı olarak değişkenlikler göstermektedir.

I. GİRİŞ

Ameliyathane Kontrol Panelleri iklimlendirme otomasyonundan merkezi gaz alarm sistemine, aydınlatma otomasyonundan merkezi müzik sistemine kadar birçok yapı ile entegrasyon sağlayarak, kontrol ve kumanda fonksiyonlarının özelliklerini kullanıcılara sunmaktadır.

Ameliyathane Kontrol Panelinin İklimlendirme Otomasyonu İle Bağlantısı

Ameliyathanelerde hijyeni sağlamak adına kullanılan otomasyon sistemlerinin bazı kontrolleri ve görsel ölçüm değerleri Ameliyathane Kontrol Panelleri üzerinden yönetilmektedir.

' Ameliyathane Kontrol Panelleri'nin Diğer Sistemlerle Bağlantıları

Şekil-1 Isı, Nem, Oda fark basınç, Hepa Filtre Kirlilik Göstergeleri

Bunların en önemlileri mahal sıcaklık bilgisi, nem bilgisi, oda fark basınç ve hep filtre kirlilik bilgisidir. Isı, nem ve oda fark basınç değerleri operasyonun çeşidine ve hastanın durumuna göre farklılık gösterebilir. Bununla birlikte mahal sıcaklığının kontrol edilebilmesi istenir ki bu Ameliyathane Kontrol paneli üzerinden Isı set bilgisinin Otomasyona gönderilerek mahalin istenilen ısıya gelmesi ile sağlanır.

Bunların dışında Otomasyon çoğu zaman Ameliyat Var/Yok bilgisinin Ameliyathane Kontrol Panelinden verilmesini talep eder ki, havalandırma sisteminin hangi düzeyde çalışacağının belirlenmesi için bu bilgi önemlidir.

Ameliyathane Kontrol Paneli ile Otomasyon arasındaki bu bilgi aktarımı farklı protokollerle yapılabilmektedir. Genel olarak tercih edilen 0-10 V analog bilgi aktarımıdır. Fakat farklı altyapılar dâhilinde TCP/IP, Modbus, BACnet gibi haberleşme çeşitleri de kullanılabilmektedir.

Ameliyathane Kontrol Panelinin Gaz Alarm Sistemi İle Bağlantısı

Medikal Gaz Sistemleri Hastanelerde kullanılan medikal gazların gerekli ünitelere dağılımını sağlayan sistemlerdir.

Medikal gaz sistemlerinde amaç, bina içerisinde kompleks ve emniyetsiz yapıda bulunan basınçlı tüpler ve mobil cerrahi aspiratörlerin bulundurulmasına gerek kalmadan tek bir merkezden hijyen kurallarına uygun, emniyetli ve estetik biçimde sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaktır.

AMELİYATHANE KONTROL PANELLERİ’nin DİĞER SİSTEMLERLE BAĞLANTILARI

Şekil-2 Medikal Gaz Alarm Paneli

Bu Gazlar; Oksijen (O2), Azot Protoksit (N2O), Vakuostat (Vac), Basınçlı Gazlar (A4, A7) dır. Bu gazların basınç seviyelerine ilişkin alınacak alarmların Ameliyathane Kontrol paneli ekranlarında da görsel ve sesli olarak alınması tıbbi personeller tarafından talep edilmektedir.

Gazların düşük/yüksek seviye alarmları merkezi gaz alarm sisteminden Ameliyathane kontrol paneline iletilir. Böylelikle Operasyon ekibinin gaz sistemine ilişkin alarmları görebilmesi sağlanır.

Bu alarm bilgileri farklı tekniklerle Ameliyathane kontrol paneline gönderilebilir. Genelde Gaz alarm sisteminden sinyaller Ameliyathane kontrol panellerine kontak bilgisi verilerek aktarılır. Gelişen haberleşme alt yapıları ve farklı Merkezi Gaz Sistemleri tasarımları sayesinde bu alarmlar Modbus üzerinden de Ameliyathane Kontrol paneline aktarılabilir.

Ameliyathane Kontrol Panelinin Aydınlatma Otomasyonu ile Bağlantısı

Ameliyathanelerde neredeyse tüm aydınlatmalar Ameliyathane Kontrol paneli üzerinden kumanda edilebilmektedir. Operasyon Lambası, Genel Armatürler, UV lambaları ve Negatoskop bu aydınlatma gruplarında değerlendirilebilir. Her ne kadar Operasyon lambası ve Negatoskop un kendi üzerinde de kumandası olmasına rağmen güç besleme kumandaları genelde Ameliyathane Kontrol panellerinin üzerinden yapılmaktadır.

Ameliyathane Kontrol Panelleri Dimmer fonksiyonları sayesinde bu aydınlatma gruplarının ışık şiddetlerinin ayarlanabilmesi için Aydınlatma Otomasyonuna bilgi aktarabilmektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de her ne kadar 0-10 V analog bilgi aktarımı ile dimmer kontrolü yapılıyor olsa da gelişen haberleşme alt yapıları ile 0-10 V analog bilgi aktarımı önümüzdeki günlerde yerini tamamen DALI ve KNX protokollü haberleşme alt yapılarına bırakacak gibi gözüküyor.

AMELİYATHANE KONTROL PANELLERİ’nin DİĞER SİSTEMLERLE BAĞLANTILARI

Şekil-3 Dimmer Ayar Fonksiyonları

Ameliyathane Kontrol Panelinin Diğer Bağlantıları

Ameliyathane Kontrol Panellerine entegre birçok ürün ve ekipman kendi özellikleri doğrultusunda bağlantı şekillerine haizdirler. Bunlardan en bilinir olanları Müzik yayın sistemleri ve telefon entegrasyonudur.

Telefon entegrasyonu hastane altyapısına göre farklılık gösterse de klasik analog santraller hastanelerde en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Günümüzde IP telefonların her alanda yaygınlaşması Ameliyathane Kontrol panellerinin de bu özellikte telefon alt yapısına sahip olma gereksinimi doğurmuştur.

Hastanelerde kullanılan müzik yayın sistemleri hastane yönetiminin belirlediği müzik, radyo ve acil anonsların istenilen mahallere aktarılmasını kapsamaktadır. Hastanelerin genel alanlarından hasta odalarına, görüntüleme odalarından yoğun bakımlara kadar birçok mahale ses sisteminin aktarılması sağlanabilmektedir. Ameliyathanelerde ise bu durum diğerlerine göre farklılık göstermektedir. Yukarıda belirtilen genel seslendirmenin dışında Ameliyathanelerde tıbbi personelin kendisi ya da hastalar için uygun gördüğü müzik türleri dinlenebilmektedir. Ameliyathane kontrol panelleri bu talepleri karşılamak üzere bazı teknik özelliklerle donatılmıştır. 4 kanal müzik yayın seçimi, dahili hoparlör, ses seviyesi belirleme gibi özellikler kontrol panellerinin olmazsa olmazlarındandır.

AMELİYATHANE KONTROL PANELLERİ’nin DİĞER SİSTEMLERLE BAĞLANTILARI

Şekil-4 Müzik Yayın Sistemi

Günümüzde taleplerin artmasıyla birlikte Ameliyathane Kontrol panellerindeki müzik yayın sistemi gelişmeler göstermiş, USB ve Bluetooth bağlantısı ile MP3 çalabilme özellikleri de panellere entegre edilmiştir.

SONUÇ

Ameliyathane Kontrol Panelleri bağlantılı olduğu sistemler paralelinde gelişerek birçok farklı özellik ve modelle günümüze ulaşmıştır. Bu özelliklerin yanı sıra günümüzde hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler, görsel konseptler ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurulduğunda Ameliyathane Kontrol Panelleri sonu gelmeyen özelliklerle hastanelerdeki yerlerini almaktadırlar.

REFERANSLAR

Paylaş: