Tesar SrL'nin izni ile yeniden yayımlanmıştır  

EU N.548 / 2014 yönetmeliğine göre "ECODESIGN" transformatörleri satın aldığınızdan emin misiniz? Bazı üreticiler tarafından, "ECODESIGN" olarak lanse edilen ancak tebliğe uyumlu olmayan transformatörler pazarlanmıştır.

I. GİRİŞ

21 Mayıs 2014 tarihli AB 548/2014 sayılı Tebliğ (bundan sonra "Yönetmelik" olarak anılacaktır), küçük, orta ve yüksek güçteki transformatörler ile ilgili olarak Ecodesign şartlarını (zorunluluklarını) tanımlar. 21 Ekim 2009 tarihli 2009/125 / EC sayılı Avrupa Direktifi tarafından öngörülen ve düşük verimli AB ürünlerinin piyasaya sürülmesini ve hizmete girmesini yasaklayan uygulama, önemli ekonomik ve çevresel önlemlerden biri olarak açıklandı.

Yönetmelik, özellikle nominal gücün farklı kademeleri için maksimum seviyedeki yükleri ve yükü olmayan kayıpları (sıfır toleransa sahip) belirledi. Transformatörlerin pazara giriş tarihlerine göre iki farklı zaman dilimi (1 Temmuz 2015 ve 1 Temmuz 2021) öngörülmüştür.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren, özel uygulamalar hariç olmak üzere, limitleri geçen kayıplarla transformatör pazarlanması yasaklanmıştır. Dikkat çekmek gerekirse, Yönetmelik zorunlu bir yasal araçtır ve bu yasalara uyulmaması kanunun ihlalidir[1].

[1]: Yönetmelik, Avrupa Birliği'nin, tüm üye ülkelerde eşzamanlı olarak kanun olarak uygulanabilir hale gelen yasal bir eylemidir. Yönetmeliklerin yürürlüğe konması için yasal dayanak, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 288. Maddesi'dir: « Bir yönetmelik genel kabul görür. Bu, bütün olarak bağlayıcıdır ve tüm Üye Devletlerde doğrudan uygulanabilir olacaktır » (art. 288 TFUE).

II. KARŞILAŞTIRMA

TESAR, Yönetmeliğe ve her zaman "dünyayı temiz enerjilendirmeyi" amaçlayan politikasına göre, enerji verimliliği ve azaltılmış çevresel etkilerin taleplerini tek bir üründe başarıyla birleştiren yeni "Ecodesign" ürün serisini tasarladı.

Ürünlerinin kalitesini geliştirmek amacıyla, aynı özelliklere sahip olarak açıklanan diğer ürünlerin (Transformatör A ve B) "Ecodesign" TESAR ile karşılaştırılması yapıldı (Güç 630 kVA ve 20 / 0.4 kV oranı).

Bu transformatörler TESAR test odasında IEC-60076-11 (rutin testler) standardına göre test edilmiştir. Bu verileri doğrulamak için bazı testler (yük kayıplarının, yük ve direnç ölçümünün doğrulanması) CESI laboratuvarlarında B transformatörü üzerinde tekrarlanmıştır ve sonuçları B5017187 numaralı test raporunda belirtilmiştir. A ve B transformatörlerindeki boyutsal ölçümler, tasarımlarının yeniden yapılması gerektiğini kabaca göstermiştir.

Transformatör resimlerini ve Yönetmelik tarafından onaylanan kayıpların değerlerini gösteren iki tablo ile transformatörlerin etiket değerleri aşağıda verilmiştir.

Ecodesign Transformatör Karşılaştırması

TABLO I

Ecodesign Transformatör Karşılaştırması

AB No. 548/2014 yönetmeliğinin referans değerleri

TABLO II.

Ecodesign Transformatör Karşılaştırması

Plaka verileri

Ecodesign Transformatör Karşılaştırması

III. SONUÇ

Elde edilen verilerin incelenmesi sonucu, AB Yönetmeliği 548/2014 gereklilikleri dikkate alınarak, aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

  • TESAR transformatörü daha büyük ve daha ağırdır ve hem yüksüz hem de yükteki kayıplar için% 3 marjı ile tüm gereksinimleri karşılayan tek transformatördür.
  • Transformatör A, %11 sapma ile yüksüz kayıp sınırlarını aşmaktadır. Yükteki kayıpları, öngörülen limitlerden yaklaşık %1 daha yüksektir. Ağırlık beyan edilenle karşılaştırıldığında yaklaşık %8 daha düşüktür.
  • Transformatör B, en küçük ve en hafif olanıdır. CESI'de yapılan kayıp ölçümleri sonucunda; yüksüz kayıplarda sınırlar içinde oluğu görüldü. Ancak yükteki kayıplarının belirtilenden (yaklaşık% 19) ve aynı zamanda düzenleme belirtilen kayıp sınırlarından daha yüksek olduğu görüldü (sapma = % 10.6, 7600 W ile karşılaştırıldığında). Ağırlık yaklaşık %15 oranında beyan edilen ağırlığın altında olduğu belirlendi.

Bu nedenle, Ecodesign transformatörlerin satın alınmasında özel bir dikkat gösterilmesi gerekir, çünkü piyasada, "Ecodesign" olarak ilan edilmesine rağmen, AB Yönetmeliği 548/2014 ile uyumlu olmayan çok sayıda transformatör bulunmaktadır.

KAYNAKLAR

[1] Ecodesign regulation, EU No. 548/2014, May 2014
[2] European Directive 2009/125/ EC, October 2009
[3] IEC 6076-11, Power Transformers – Part11: Dry-type transformers
[4] Test report No. B5017187 at Cesi Laboratory, September 2015

Paylaş: