Tesar SrL'nin izni ile yeniden yayımlanmıştır  

Kayıpların azaltılması, daha düşük sera gazı emisyonu sayesinde çevre için büyük yararlar içermektedir.

I. GİRİŞ

Kayıpların azaltılması, daha düşük sera gazı emisyonu sayesinde çevre için büyük yararlar içermektedir. Bir ürünün tüm çevresel etkilerinin %80'inden fazlasının tasarım aşamasında belirlendiği tahmin edilmektedir.

Bu perspektif, elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan transformatörler için AB 548/2014 sayılı yeni Ecodesign tüzüğünün yürürlüğe girmesi birlikte daha etkin olmalıdır. Aslında, 1 Temmuz 2015'ten başlayarak, yönetmeliğe uymayan herhangi bir güç transformatörünü piyasaya sürmek veya AB ülkesinde hizmete sokmak yasalara aykırı hale getirilmiştir. Transformatörler çok yaygın şekilde kullanıldığından verimliliklerinde küçük ilerlemeler bile büyük fark yaratacaktır.

II. KARŞILAŞTIRMA

TESAR, yönetmeliğe ve her zaman dünyayı temiz enerji sunmaya yönelik politikasına uygun olarak yeni transformatör serisi Ecodesign’ı pazara sunuyor. TESAR’ın rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini başarıyla birleştiren bu yeni seri, enerji tüketiminde önemli maliyet tasarrufları ve CO2 emisyonlarının azaltılması, yüksek enerji verimliliği ve azaltılmış çevresel etki beklentilerine yanıtıdır.

Öte yandan diğer bir ortak düşünce ise daha verimli bir transformatörün daha pahalı olmasıdır: Bu gerçekten de doğru mudur?

Bir ürünün yaşam döngüsü maliyetinin standart tanımlaması, satın alma fiyatının ve işletme maliyetlerinin ömrü boyunca toplamı olarak ifade edilebilir. Her zamanki varsayım, bir ürünün enerji performansındaki bir iyileşme, ürün tasarımında fiyatı artıran bir değişiklik gerektirdiği şeklindedir. Sonuç olarak, kayıpları azaltılmış bir transformatör daha yüksek satın alma maliyetine sahipken, minimum üretim maliyetine göre tasarlanmış transformatörün ise kayıp ve işletme maliyetleri yüksektir.

Tüm bu önyargılara karşın, transformatör alımı değerlendirirken, yüksek maliyetli olsa bile düşük kayıplı bir transformatör satın almak uygun olabilir. Olası iyileştirmelerden bazıları bu maliyet farkını kullanım ömrü boyunca ödeyebilir. Toplam maliyet açısından en uygun çözüm, imalat maliyetleri ile kayıp masraflarının toplamının asgariye indirilmesidir.

Transformatörlerin 7 gün boyunca 24 saat, yılda 365 gün enerji altında kaldığı ve genelde yaklaşık 30 yıllık ömrünün olduğu düşünülürse, enerji tüketimi çok önemli bir faktördür. Satın alma bedeli, ürünün toplam maliyetinin sadece marjinal bir parçası olduğu için, daha yüksek satın alma maliyetlerinin ürünün ömrü boyunca tasarruf yoluyla ödenmesi anlamına gelir; işletme maliyeti ise (esasen kayıp kaynaklı) toplam maliyetin % 80'den fazlasını oluşturmaktadır.

Değişken verimlilikteki transformatörlerin gerçek maliyetlerini karşılaştırmak için, satın alma maliyetindeki farkın geri ödeme süresine bakmalıyız. İki transformatör alım maliyetini karşılaştırırsak, artan verimlilik nedeniyle yıllık maliyet tasarrufları düşünülür ve iki transformatör satın alma maliyetindeki fark yıllık edilen tasarrufla karşılaştırılır, yatırımın zaman içinde geri ödenmesi beklenir.

Kısa bir süre içerisinde, daha yüksek kayıplı standart bir transformatöre kıyasla, Ecodesign bir transformatör alımıyla satın alma aşamasındaki maliyetin karşılandığını gösteren örnek tablo aşağıdaki gibidir.

TABLO I.

Kuru Tip Dökme Reçine Transformatörlerde Aluminyum Bakır Karşılaştırması

EC ve Ecodesign Transformatörleri Arasındaki Karşılaştırma, 24 kV

TABLO II.

Kuru Tip Dökme Reçine Transformatörlerde Aluminyum Bakır Karşılaştırması

Farklı Güçlerdeki IEC ve Ecodesign Transformatöreri Arasında Karşılaştırma, 20/0,4kV, 24kV

III. SONUÇ

1000 kVA'lık bir güç transformatörü düşünüldüğünde, Ecodesign bir transformatörü geleneksel olana kıyasla aradaki maliyet farkının yalnızca iki yıl içerisinde geri kazanıldığı görülüyor!

AB'nin ortalama elektrik maliyetini düşündüğünüzde, 30 yılda maliyet tasarrufu yaklaşık 45.000 avro olmaktadır.

Çevreye etkisi açısından da önemli avantajlar sunan Ecodesign transformatörler her sene yaklaşık 5 ton sera emisyonunda azalma sağlıyor! Bu gezegenimiz için paha biçilemez bir faydadır.

Peki, neden Tesar Ecodesign transformatörlerini satın alarak tasarruf edip gezegeni kurtarmak istemiyorsunuz?

IV. REFERANSLAR

[1] Ecodesign regulation, EU No. 548/2014, May 2014IEC 6076-11, Power Transformers – Part11: Dry-type transformers

Paylaş: