Tıbbi Alanların Elektriksel sınıflandırılması nasıl yapılır?

Standartlara göre tıbbi alanlar elektriksel olarak grup 0, grup 1 ve grup 2 olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. Bir tıbbi alanın sınıflandırılması, hasta ile temasta bulunan bölümler ve hasta ile arasındaki temasın tipiyle, ayrıca yerin hangi amaçla kullanıldığıyla ilişkilidir.

IT Sistemler hangi sınıf odalarda uygulanır?

IT Sistemler elektrik beslemesi kesintisinin yaşam tehlikesi doğurabileceği Grup 2 odalarında uygulanmaktadırlar. Tıbbi alanlarda hayati önem taşıyan ve tıbbi cihazların hastalara direk olarak bağlandığı Ameliyathane, Yoğun Bakım, Anestezi odaları, prematüre bebek odalarının içinde bulunduğu grup 2 odalarında, IEC 60364-7-710 standartlarında uygun olarak tesis edilen izole güç sistemleri kullanılmaktadır.

İzole Güç Sistemleri hangi cihaz ve modüllerden oluşur?

İzole güç sistemleri, tıbbi izolasyon transformatörü, izolasyon izleme cihazı, hata tespit sistemi, alarm gösterge panelleri, tıbbi transfer modülleri ve yardımcı test ekipmanlarından oluşmaktadır.

İzole Güç Sisteminin Avantajları Nelerdir?

  • Personelin ve hastanın elektrik enerjisinden etkilenmesi önlenir.
  • İzolasyon hatası güç kesintisine sebep olmaz.
  • Elektrik sistemindeki hata akımı kritik olmayan seviyelere düşürülür.
  • Tıbbi alanlar için güç beslemesinin sürekliliği sağlanır.
  • Elektriksel hata izlenmesi garanti altına alınır.
  • Kaçak akımların neden olduğu yangın riski ortadan kaldırılır.
  • Yüksek maliyetli tıbbi cihazların elektrik arızalarına karsı korunması sağlanır.
  • Ek kaçak akımlar toplanarak kritik değerlere ulaşması engellenir.
  • Operasyona ara verilmesi engellenir.

İzole Güç Sistemi Nasıl Çalışır?

İzole Güç sistemleri ile izolasyon hatası oluştuğu zaman, koruma ekipmanlarının açma yapıp sistemi enerji kesintisine uğratmaması, tıbbi elektriksel ekipmanların işlevlerine devam etmesi, hata akımlarının kritik olmayan değerlere düşürülmesi ve enerji kesintisinin önlenmesiyle elektriksel bir sorun yaşanmaması sağlanır.
İzole güç sistemlerinde, izolasyon seviyesi sürekli izlenir ve hatayı 50 kΩ dan az olmamak kaydıyla ayarlanabilen seviyede algılayarak alarm sinyaline dönüştürür. Söz konusu alarm birden fazla alarm panelinden izlenerek teknik personelin de kolaylıkla duyup kontrol ve müdahale edebileceği bir bölümde yer almaktadır. Ameliyathanelerde bu tip alarmlar Ameliyathanelerde kontrol panelleri üzerinden diğer odalarda ise oda içine yerleştirilmiş alarm panellerinden sesli ve görsel olarak izlenebilir. Uzaktan izleme amacıyla kullanılan alarm panelleri ise teknik servis odası ya da nöbetçi personel odasında yer almaktadır.
İzolasyon seviyesinin dışında transformatör sıcaklığı ve yük akım bilgisi sürekli izlenerek, nominal değerlerin dışına çıkıldığında derhal belirlenmesi ve alarm verilmesi sağlanır. Güç beslemesinde kesinti olmaz. Sistemde oluşabilecek ikinci bir izolasyon hatasının önüne geçilerek sistem sürekliliği sağlanır.

Paylaş: