1981’den bugüne Orta Gerilim Sistemlerinde Anahtarlama, 1996’dan bugüne Enerji Kalitesi, Ölçme, Koruma ve Güneş’ten Enerji üretimi üzerine faaliyet gösteren ve birçok ilke imza atan Aktif Group; İlk Otomatik Sayaç Okuma Sistemini (OSOS) 1998 yılında kurulmuş ve o günden beri hem ülkemizde hem de yurt dışında pek çok projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Aktif, hem OSOS’un hem de kullanıcının ihtiyaçlarını en iyi şekilde belirleyerek geliştirdiği ve 15 yıldır uyguladığı “ActWin Smart” Yazılımları ve “Asset NCP” Haberleşme cihazları ile her marka ve model Elektrik, Su ve Gaz Sayaçlarının Uzaktan Okunması, Yönetilmesi, Faturalanması, Raporlaması ve Kayıp Kaçak Takibi gibi tüm otomasyonunu en iyi şekilde gerçekleştirmektedir.

21.000 ölçüm noktası en yaygın uygulama olarak KIB-TEK, İlk Elektrik Dağıtım şirketi uygulaması olarak KCETAŞ, Türkiye’nin ilk uygulaması olarak Beylikdüzü Migros AVM, Elk-Gaz-Su Sayaçlarının karma olarak okunduğu İnegöl OSB ile Gold City ve en bilinenlerden Trump Towers ve İstanbul Sapphire Aktif’in OSOS referanslarından sadece birkaçıdır.

ActWin Smart, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Enerji Verimliliği, Sürekliliği ve Esnekliğinin sağlanması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak oluşturulan akıllı şebekelerin vazgeçilmez elemanlarının başında gelir.

Güvenilirliğin ve enerji sürekliliğinin sağlanması, şebekede oluşan veya oluşabilecek herhangi bir sistem arızasının çok hızlı olarak algılanıp, konumumun tespiti ile başlar. Hata sebebi ve konumu tespit edildikten sonra, Actwin Smart hatayı bertaraf etmek için hatalı bölgeyi izole etmek, yedek sistemleri çalıştırmak gibi aksiyonları otomatik olarak alır. 

Esneklik ise, küçük üreticilerin bile şebekeye herhangi bir noktadan katılarak, enerji üretimi yapmak suretiyle katkıda bulunmasıyla sağlanabilir. Bu sayede şebekede en büyük problemi teşkil eden, anlık güç aşımı (yeterli enerji bulunmaması) diğer üreticilerden enerji satın alınarak hızlıca çözülebilir. Çünkü şebekenin en büyük problemlerinden biri, enerjinin büyük ölçeklerde, maliyet efektif olarak, depolanamamasıdır. Eğer üretim yetersizse, güç kalitesi düşer ve elektrikli cihazlar zarar görebilir, hatta enerji kesintisi yaşanabilir. Gereğinden fazla üretim yapıldığı takdirdeyse, enerji kullanılamadığından boşuna üretilmiş olur. Bu nedenle enerji tüketimi önceden tahmin edilebilmeli ve tahminler aşıldığında hızlıca müdahale edilebilmelidir. Enerji talebinin tahmini, Yük profilinin çıkartılması ile sağlanabilir. Yük profili, tüketici sayaçlarının 15 dk gibi periyodlarla okunmasıyla oluşturulur ve işte Actwin Smart tam burada devreye girmektedir.

Avrupa Birliği 2020 yılına kadar elektrik sayaçlarının %80’ini akıllı sayaçlar ile değiştirip, uzaktan okunmasını istemektedir. EPDK ise geçtiğimiz üç yıl içinde yayınladığı yönetmelikler ile önce başka bir tedarikçiden enerji alan tüketiciler, enerji üretip satabilen otoprodüktörler gibi kullanıcıların uzaktan okunmasını zorunlu hale getirerek ardından yaygınlaştırmıştır. Sayaçların uzaktan okunması, yaygın olarak GPRS altyapısı kullanılarak yapılmakta olup, EPDK haberleşme ünitelerinin de asgari gereksinimleri belirtmiştir. Aktif’in standartlara uygun olarak, yönetmelik ve şartnameler doğrultusunda geliştirdiği “Asset NCP12”, bu taleplerin yanı sıra ve enerji kesintisi bildirimi, yedekli çalışma gibi ek özellikleri de sunmaktadır. 

OSOS’un açılımı başlangıçta sadece sayaçların okunması gibi düşündürse de, ActWin için asıl süreç okuma sonrası verilerin doğruluğunun kontrol edilmesi ile kayıp/kaçak takipleri, talep tahmin raporları, faturalar ve karar destek raporları oluşturulması şeklinde devam eder.

ActWin ile sağlanan diğer bir özellik ise, abone yönetim sistemleri, çağrı merkezleri ve bankalar gibi diğer sistemlerle eş zamanlı entegrasyondur. Tüketicilerin serbest tüketici sıfatıyla istediği üreticiden enerji alabildiği, özel üreticilerin bulunduğu, tüm üretim ve tüketim bilgilerinin tek bir merkezde toplandığı en önemli entegrasyon noktalarından biri ise enerji pazarını oluşturan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi olup, sitemin bu tüm bileşenlerini içermeyen bir OSOS’tan bahsedilemez.

Emre Sami SÜZER / Aktif Mühendislik / Proje Müdürü

emre.suzer@aktif.net

Paylaş: