2000 yılından beri Kalite Sistem Belgesine sahip olan Aktif Elektroteknik, 2008 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2009 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarına uygunluk çalışmaları yaparak Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirilmiştir.  

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Standardının 2015 sürümü ile risk ve fırsat yönetimi getirilmiş, stratejik planlama ve stratejik yönetim ağırlık kazanmış ve kuruluşların kendilerini iç ve dış boyutlarda değerlendirmesi, paydaş yönetimi yapması beklenmiştir. 2015 sürümüne geçiş için kuruluşlara 2018 yılının sonuna kadar süre tanınmıştır. 

Yeni sürüme geçiş çalışmalarını 2016 yılında başlatan Aktif Elektroteknik, bir yıl içerisinde geçiş çalışmalarını tamamlayarak, risk ve fırsat yönetimini tüm departmanlarında benimseyen, müşteri ve paydaş odaklılığını ön planda tutan bir yönetim sistemi uygulamaya başlamıştır. 

Revizyona geçiş çalışmaları sonucunda Bureau Veritas tarafından 2016 yılı Aralık ayı içerisinde TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001 standartları kapsamında Entegre Yönetim Sistemi denetimini başarıyla geçiren Aktif Elektroteknik, elektromekanik ana sektörünün 1 kV’tan 52 kV’a kadar anahtarlama üniteleri imal eden üretici firmalar arasında TS EN ISO 9001 ve TS EN 14001 standardının 2015 sürümüne göre belgelendirilmeye hak kazanan ilk firmadır.

Paylaş: