Çelikler Sultanhisar Jeotermal Elektrik Üretim

Sultanhisar Jeotermal Elektrik Santralinde, Aktif marka 12kV SNC-1 serisi metal clad hücreler kullanılmıştır.

Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin ana yüklenicisi olduğu Aydın’da 3408,25 hektar ruhsat sahası üzerine kurulmuş jeotermal elektrik santralinin kurulu gücü 22,51MWe’dir.

Jeotermal kaynak, kısaca yer ısısı olup; yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal Elektrik Santrallerinde, jeotermal kaynaklar türbin yardımıyla dönüştürülerek elektrik enerjisi elde edilir. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir birincil enerji kaynağıdır. Jeotermal Elektrik Santraller işletmeye alındıktan sonra ortalama altı yıl içerisinde kendisini amorti etmektedirler.

Paylaş: