Aktif Mühendislik 1996 yılında Ölçme, Koruma ve Enerji Kalitesi alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Aktif Mühendislik 45 çalışanı ve 2200 m2 yönetim binası ile İstanbul'da yer almaktadır.

Aktif Mühendislik kuruluşundan beri enerji sektörüne yüksek kaliteli ölçüm cihaz ve sistemleri, koruma cihaz ve sistemleri ile enerji tasarrufu ve maliyet analizi konularında yüksek kaliteli mühendislik hizmeti sağlamaktadır.
Aktif Mühendislik 20 yılı aşkın tecrübesi, yurtiçi ve yurtdışı referansları ile müşterilerine özel ve standart çözümler üretmektedir.


Şirket 1981 yılında hücre ve trafo merkezi üretmek üzere kurulmuş olup, Mayıs 2008' de Aktif Group bünyesine katılarak Aktif Elektroteknik adını almış ve Ağustos 2009'da İtalyan menşeli Friem S.p.A. ile imzaladığı ortaklık ile uluslararası bir şirket olmuştur.

Aktif Elektroteknik, bu tarihten beri uluslararası tecrübeli Türk ve İtalyan enerji gruplarının sinerjik ortaklığı ile yönetilmektedir.

Aktif Elektroteknik 100 çalışanı ve 5000 m2 üretim alanı ile Ankara'da faaliyet göstermektedir. Aktif Elektroteknik 35 yıllık üretim tecrübesi, teknolojik makine parkı, sürekli gelişen bilgi birikimi, deneyimli Türk ve İtalyan Ar-Ge ekibi, Avrupa'nın önde gelen Akredite Laboratuarlarından alınmış tip testine sahip ürünleri ve gelecekteki beklentileri karşılayacak yeni fikirleri ışığında faaliyet göstermektedir.


Aktif Güç Elemanlari, 2009 yılında alçak ve yüksek gerilim endüstriyel güç yükleri sektörlerinde hizmet vermek üzere “Elektres” ünvanı ile Sakarya’da kurulmuştur.

İmalat hayatına frenleme dirençleri, yol verme dirençleri ve pano ısıtıcıları ile başlayan şirket sırayla Yük bankaları, Nötr topraklama dirençleri, Filtre dirençleri, şarj ve deşarj dirençlerini de imal etmeye başlayarak direnç ürün bandını tamamlamış ve tasarım ve kalitesi ile sektörün en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtlamıştır.

Şirket beşinci yılına ulaştığında yılda 30.000 adet frenleme direnci imal etmekte olup, mükemmel çalışan otomatik yük bankası tasarımı ve gerçekleştirdiği sayısız başarılı proje ile sektörde yük bankasının nasıl olması gerektiğinin şartlarını oluşturmuş ve tüm Direnç bandını tamamlamıştı.

2018’de Aktif Group bünyesine katılım ile Elektres marka olarak korunmuş ve Şirket direncin yanısıra tüm güç elemanlarını üretmek üzere Ar-Ge çalışmalarına başlamıştır.


1996 yılında Aktif Mühendislik bünyesinde kurulan Aktif Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Sistemleri A.Ş., yurtiçi ve yurtdışında güç kalitesi ürün ve sistem çözümleri ile birlikte yüksek seviye mühendislik hizmeti vermektedir.

Kurucu ve çekirdek mühendis kadrosunun 20 yılı aşan tecrübesi ile geçekleştirdiği; 4000 ‘in üzerinde ölçüm ve raporlama hizmeti, 1500 ‘ün üzerinde saha uygulama ve teknik çözümleri bulunmaktadır.

Eğitime ve insan gücüne destek veren politikası ile 300 ‘ün üzerinde seminer ve eğitimlerle 10.000 ‘den fazla elektrik ve elektrik&elektronik mühendisine bilgi ve tecrübesini aktarmıştır. Ulusal ve uluslararası şirketlerde farklı konum ve teknik alanlarda hizmet veren, onlarca yüksek donanımlı stajyer, tekniker/teknisyen ve mühendis yetiştirerek sektörde kaliteli ve deneyimli insan gücüne yatırım ve destek sağlamıştır.

1996 yılından bu yana ilk günkü heyecanını sürekli yenilenme, ürün ve sistem geliştirme, kaliteden ödün vermeden yerlileşme, dünyaya açılma, dürüstlük ve müşteri odaklılık ilkeleri ile sürdürerek Elektrik-Enerji sektöründe ülkemizin ve bölgenin parlayan bir yıldızı olarak büyümektedir.

Aktif Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Sistemleri A.Ş., gelişen ve büyüyen pazarlarda yeniliklere daha fazla adapte olabilmek, gelişmekte olan sektörleri daha iyi takip edebilmek üzere, ar-ge ve üretim altyapı çalışmalarını mevcut iç kaynakları ve mühendislik birikimi ile sürdürmüş ve 2018 yılı itibariyle de yurtdışından tedarik edilen bir çok ürün ve ekipmanın yüksek kalitede yerli üretimine, pazarlama ve satış faaliyetlerine yönelik önemli adımlar atmıştır.


Üçgenler GES A.Ş, Kırşehir’de 220.000 m2 alan üzerine Güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere kurulmuştur. Üçgenler GES tesisi T.C. Enerji Bakanlığı yönetmeliklerine göre lisanssız bir enerji üretim tesisi olup, 25 yıl ömür ile tasarlanmış 10 yıl devlet alım garantili bir tesistir.

Aktif Elektroteknik, bu tarihten beri uluslararası tecrübeli Türk ve İtalyan enerji gruplarının sinerjik ortaklığı ile yönetilmektedir.

Aktif ve Friem’in ortak GES çözümü ile kurulmuş olan 11,5 MWp gücündeki GES tesisi, AC’de 10 MW’lık Demand gücü ile sınırlandırılmış olup, bu tesisin 4 MW’lık kısmı Üçgenler’e aittir.

%87,5 verimlilik ile yıllık yaklaşık 20 GWh enerji üretmek üzere tasarlanmış olan tesis planlanan değerlerin %3 üzerinde bir randımanla çalışmaktadır.


Friem 1950 yılında Milan’da Yüksek Güç Dönüştürücüleri imalatı için kurulmuş olup, dünya çapında kullanılmak üzere 40 milyon Amper ve 1000 adedin üzerinde Güç Doğrultucusu üretmiştir.

Friem Enerji sektörü ile Elektromekanik alanlarındaki teknik bilgisi ile raylı sistemler, endüstri, güneş enerjisi ve polisilikon uygulamaları için yüksek güçlü DC çeviriciler üretir.

Friem Türkiye’de Aktif Elektroteknik A.ş. nin ve İtalya’da YESS Energy’nin hissedarıdır.

Vizyon

imageYenilikçi aktivitelerimiz,
Açık fikirli yaklaşımlarımız,
Öne çıkan kalite farklılıklarımız ve Müşteri odaklı yaklaşımlarımız sayesinde tüm dünyada enerji sektöründeki sadık müşterilerinin sayısını arttırarak,
bu sayede pazar payını genişletmek ve konusunda sektörün en bilinen, güvenilen ve tercih edilen şirketlerinden biri olmaktır.

Misyon

imageAşağıdaki ilkeler ile yükselen müşteri beklentilerini karşılayarak şirketimizin ve ülkemizin ürün ve bilgi kalitesini en iyi şekilde duyurmaya devam etmektir.

 • Açık fikirli yaklaşım
 • Yüksek kalite anlayışı
 • Yenilikçi düşünceler
 • Sürekli iyileştirilen yöntemler
 • İyi eğitimli çalışanlar
 • Bilgiye dayalı kararlar

Aktif Değerleri

imageAktif değerleri müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve doğrudan ya da dolaylı yoldan rol aldığımız her topluluğa karşı olan sadakatimizi gösteren değerlerdir.
Değerlerimiz;

 • Müşteri Memnuniyeti
 • Bağlılık
 • Rantabilite
 • Sorumluluk
 • Bütünlük
 • Dürüstlük
 • Ortaklık

Servis Sürekliliği

imageEnerji sürekliliği, enerji verimliliği dolayısıyla da işletme karlılığı demektir.
Bu bilinçle ürünlerimiz enerji sürekliliğini sağlamak üzere en iyi hizmeti verebilecek şekilde tasarlanmakta ve üretilmektedir.
Oryantasyon ve Mühendislik eğitimlerimizin temel konularından biri olan bu felsefe teknik ve idari kadrolarımız tarafınca da uygulanmaktadır.

Güvenlik

imageTüm ürünlerimizde insan emniyeti ve güvenlik en ön plandadır.
Ürünlerimizin tasarımı, kilitleme mantıkları ve dökümantasyonu, emniyet açısından en üst düzeyde imal ve test edilmektedir.
Ayrıca tüm servis ve saha hizmetleri de elektrik enerjisi ile çalışıldığının bilincinde olarak iş ve işçi güvenliği kurallarına uygun olarak yapılmaktadır.

Teknoloji

imageAktif'in en önemli aktiviteleri Ar-Ge ve Personel kalitesi olup, bu aktivitelere ortalama üzerinde yatırım yapılmaktadır.
Tüm mekanik projelerin tasarımı 3D-CAD platformunda yapılmakta, enerji akışı ve kalitesi için dünyaca kabul görmüş dizayn ve simülasyon yazılımları ile ActWin yazılımlarımız kullanılmakta ve farklı platformlarda yazılımlar geliştirilebilmektedir.
Üretim kalitesini yükseltmek üzere 2009 yılında tesisteki tüm makine parkı yeni teknoloji ürünlerle değiştirilmiştir


İzlenebilirlik

imageEnerji sürekliliğinin ve verimliliğnin sağlanabilir olması ancak izlenebilirlik ile mümkündür.
Farklı platformlarda yazılım geliştirme becerilerimiz ve donanımsal imkanlarımız sayesinde Ürünlerimiz uzaktan izleme, takip edebilme ve yönetebilme becerileri ile donatılmakta ve bu sayede işletme karlılığına hizmet etmektedir.

Sertifikasyon

imageAktif Group müşteri odaklı faaliyetleri, yüksek üretim kalitesi, ileri Mühendislik bilgisi, Ar-Ge çalışmaları ve yazılım geliştirme becerileri ve titiz ve ilkeli çalışması sayesinde kazandığı ve koruduğu sadık müşterileri ile sürekli bir gelişim içindedir.
Grup şirketleri 1990'lı yıllardan beri ISO 9001 kalite belgesine sahip olup, fabrikamız ISO 14001 çevre ve ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarına sahiptir.

Aktif Group şirketleri olarak;

YG Primer ve Sekonder Enerji Dağıtım Sistemleri, Saç ve Beton Köşkler, Kompakt Trafo Merkezleri, Solar Trafo Merkezleri, Mobil Trafo Merkezleri (Mobil İstasyonlar), Orta Gerilim Hücreleri, Topraklama ayırıcıları, Döner ayırıcılar, Yük ayırıcılar, Nötr Topraklama Dirençleri, Güneş Eviricileri (Solar Inverter), Yük Bankları, DC Enerji Dağıtım Sistemleri, DC Dağıtım Panoları, Koruma ve Kumanda Panoları, Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Sistemleri, Tıbbi İzole Güç Panoları, Ameliyathane Kontrol Panelleri, Sayaç Otomasyon Sistemleri, Haberleşme ekipmanı ve Yazılımlarının;

Tasarımı, imalatı, ihracatı, ithalatı ve satışının yanı sıra ilgili mühendislik hizmetleri ve satış sonrası servis hizmetleri faaliyetleri ile müşteri beklentilerini en üst seviyede tutarak; amacımıza, bağlamamıza, kaliteye, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde çalıştığımızı ve bu konulara karşı duyarlılığımızı aşağıdaki maddeler ışığında taahhüt ederiz.

 • Kalite, Çevre (Çevre Boyutları) ve İSG ile ilgili uygulanabilir şartlar doğrultusunda çalışmak, bu kuralların dışına çıkmamak, birincil ve ikincil mevzuat şartlarının yerine getirilmesi sağlamak, uygunluk yükümlülükleri yerine getirmek,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi şartlarını prensip edinmek, bu kurallar dâhilinde çalışmak ve yönetim sisteminin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmek,
 • Kaliteli, çevre, iş sağlığı ve güvenliği amaç ve hedeflerini belirlemek ve periyodik olarak gözden geçirmek,
 • Kalite, Çevre ve İSG politika ve hedefleri dokümante etmek ilgili tarafların erişimine açmak, kuruluş içerisinde iletmek, anlaşılmasını, uygulanmasını ve devamlılığını sağlamak,
 • Politikanın uygunluğunu sürekli gözden geçirmek,
 • Periyodik olarak standart gerekliliklerine uygun olarak yönetim gözden geçirme toplantıları yapmak,
 • Çevresel etkileri, yaralanmaları, sağlık bozulmaların önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak ve/veya en aza indirecek şekilde iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • İSG Sorumluluklarının bilincinde gerekli çalışmaları yapmak,
 • Belirli periyodlarda iç tetkikler ve dış tetkikler ile sistemin uygunluğunu gözden geçirerek sürekliliğini sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak için tüm personelimizle birlikte koordineli halde çalışmak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • Kaliteli, çevre, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hizmet vererek piyasadaki tercih edilebilirliğimizi en üst seviyelere çıkartmak,
 • Tedarikçilerimiz, taşeronlarımız da dâhil alanımızda bulunan tüm personelimizin, üçüncü tarafların ve imalat sunduğumuz kurum ve kuruluşların sisteme katılımı ile sürekli gelişimi sağlamak, sağlıklı, huzurlu, güvenli bir ortam sunmak ve yönetim sistemleri politikasını duyurmak,
 • Tüm kaynakları verimli kullanarak israfı azaltıp ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Faaliyetlerimiz sonucu ön plana çıkan çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına almak, sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Küresel kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirmesini sağlamak ve
 • Atıkların azaltılarak geri kazanım yolu ile bertaraf edilmesini sağlamak ve kirliliği önlemek.

Ahmet GÜVENMAN
Genel Müdür


OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Aktif Mühendislik 20. Yıl Filmi - 2016

Elektrik sektöründeki öncü kimliğiyle adından söz ettiren Aktif Group şirketlerinden, Aktif Mühendislik 20. Yıl kutlamalarına özel hazırladığı 20. Yıl tanıtım filmi. İyi seyirler.