• Firma Unvanı: Aktif Mühendislik Dış Ticaret A.Ş.
 • Adres: Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Şehit Sokak No:5 Ümraniye 34775 İstanbul / TÜRKİYE
 • Telefon: +90 (216) 314 93 20
 • Faks: +90 (216) 314 93 60
 • E-posta: amdt@aktif.net
 • Ürün Grupları: Enerji Yönetimi & Sayaç Otomasyonu, CER Elektrik Dağıtımı, Güç Dönüştürücüleri, Kuru Tip Dökme Reçine Transformatörler, Tıbbi Güç Sistemleri, Ameliyathane Kontrol Panelleri, Kontrol ve Koruma Ürünleri, Ölçüm Cihazları, Enerji Sayaçları, Eubiq Esnek Priz Sistemleri
 •  
 • Şirket detayları için lütfen tıklayınız...


 • Firma Unvanı: Aktif Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.
 • Adres: Akşemsettin Mahallesi Çatalca Sokak No:113 Sincan 06930 Ankara / TÜRKİYE
 • Telefon: +90 (312) 269 46 02
 • Faks: +90 (312) 269 45 01
 • E-posta: aet@aktif.net
 • Ürün Grupları: Orta Gerilim Hücreler, Trafo Merkezleri, Mobil Trafo Merkezleri, OG Anahtarlama Ekipmanları
 •  
 • Şirket detayları için lütfen tıklayınız...


 • Firma Unvanı: Aktif Güç Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Adres: Pirahmetler mh. D-100 Yanyol cd. 78/A Erenler 54200 - Sakarya / Turkey
 • Telefon: +90 (264) 276 64 50
 • Faks: +90 (264) 276 64 52
 • E-posta: ages@aktif.net
 • Ürün Grupları: Güç Dirençleri, Yük Bankları, Pano Isıtıcıları
 •  
 • Şirket detayları için lütfen tıklayınız...


 • Firma Unvanı: Aktif Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
 • Adres: Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Şehit Sokak No:5 Ümraniye 34775 İstanbul / TÜRKİYE
 • Telefon: +90 (216) 314 93 20
 • Faks: +90 (216) 314 93 60
 • E-posta: akfs@aktif.net
 • Ürün Grupları: AG Güç Kalitesi Çözümleri, OG Güç Kalitesi Çözümleri
 •  
 • Şirket detayları için lütfen tıklayınız...
Vizyon

image

Yenilikçi aktivitelerimiz, Açık fikirli yaklaşımlarımız, Öne çıkan kalite farklılıklarımız ve Müşteri odaklı yaklaşımlarımız sayesinde tüm dünyada enerji sektöründeki sadık müşterilerinin sayısını arttırarak,
bu sayede pazar payını genişletmek ve konusunda sektörün en bilinen, güvenilen ve tercih edilen şirketlerinden biri olmaktır.

Misyon

image

Aşağıdaki ilkeler ile yükselen müşteri beklentilerini karşılayarak şirketimizin ve ülkemizin ürün ve bilgi kalitesini en iyi şekilde duyurmaya devam etmektir.

 • Açık fikirli yaklaşım
 • Yüksek kalite anlayışı
 • Yenilikçi düşünceler
 • Sürekli iyileştirilen yöntemler
 • İyi eğitimli çalışanlar
 • Bilgiye dayalı kararlar

Aktif Değerleri

image

Aktif değerleri müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve doğrudan ya da dolaylı yoldan rol aldığımız her topluluğa karşı olan sadakatimizi gösteren değerlerdir.

Değerlerimiz;
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Bağlılık
 • Rantabilite
 • Sorumluluk
 • Bütünlük
 • Dürüstlük
 • Ortaklık


Servis Sürekliliği

image

Enerji sürekliliği, enerji verimliliği dolayısıyla da işletme karlılığı demektir.
Bu bilinçle ürünlerimiz enerji sürekliliğini sağlamak üzere en iyi hizmeti verebilecek şekilde tasarlanmakta ve üretilmektedir.
Oryantasyon ve Mühendislik eğitimlerimizin temel konularından biri olan bu felsefe teknik ve idari kadrolarımız tarafınca da uygulanmaktadır.

Güvenlik

image

Tüm ürünlerimizde insan emniyeti ve güvenlik en ön plandadır.
Ürünlerimizin tasarımı, kilitleme mantıkları ve dökümantasyonu, emniyet açısından en üst düzeyde imal ve test edilmektedir.
Ayrıca tüm servis ve saha hizmetleri de elektrik enerjisi ile çalışıldığının bilincinde olarak iş ve işçi güvenliği kurallarına uygun olarak yapılmaktadır.

Teknoloji

image

Aktif'in en önemli aktiviteleri Ar-Ge ve Personel kalitesi olup, bu aktivitelere ortalama üzerinde yatırım yapılmaktadır.
Tüm mekanik projelerin tasarımı 3D-CAD platformunda yapılmakta, enerji akışı ve kalitesi için dünyaca kabul görmüş dizayn ve simülasyon yazılımları ile ActWin yazılımlarımız kullanılmakta ve farklı platformlarda yazılımlar geliştirilebilmektedir.
Üretim kalitesini yükseltmek üzere 2009 yılında tesisteki tüm makine parkı yeni teknoloji ürünlerle değiştirilmiştirİzlenebilirlik

image

Enerji sürekliliğinin ve verimliliğnin sağlanabilir olması ancak izlenebilirlik ile mümkündür.
Farklı platformlarda yazılım geliştirme becerilerimiz ve donanımsal imkanlarımız sayesinde Ürünlerimiz uzaktan izleme, takip edebilme ve yönetebilme becerileri ile donatılmakta ve bu sayede işletme karlılığına hizmet etmektedir.

Sertifikasyon

image

Aktif Group müşteri odaklı faaliyetleri, yüksek üretim kalitesi, ileri Mühendislik bilgisi, Ar-Ge çalışmaları ve yazılım geliştirme becerileri ve titiz ve ilkeli çalışması sayesinde kazandığı ve koruduğu sadık müşterileri ile sürekli bir gelişim içindedir.
Grup şirketleri 1990'lı yıllardan beri ISO 9001 kalite belgesine sahip olup, fabrikamız ISO 14001 çevre ve ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarına sahiptir.

Aktif Group şirketleri olarak politikamız;

YG Primer ve Sekonder Enerji Dağıtım Sistemleri, Metal Mahfazalı OG Modüler Hücreler, Metal Mahfazalı Metal Bölmeli Hücreler, Mobil Trafo Merkezleri (Mobil İstasyonlar), OG Trafo Merkezleri ve Köşkler (Sac ve Beton Köşkler, Kompakt Trafo Merkezleri), Topraklama Dirençleri, Yük Bankaları, Filtre Dirençleri, Motor Kontrol ve Frenleme Dirençleri, AG Kompanzasyon ve Harmonik Filtreler, OG Kompanzasyon ve Harmonik Filtreler, Kondansatörler ve Harmonik Filtre Reaktörleri, Statik Kontaktörler, Ameliyathane Kontrol Panelleri, Tıbbi İzole Güç Sistemleri, İzolasyon Trafoları, Otomatik Transfer Röleleri, Analizörler ve Kalite Kaydediciler, Koruma Röleleri, Yüksek Güçlü Doğrultucular, Güneş Enerjisi Eviricileri, Enerji Depolama Sistemleri, Araç Şarj İstasyonu, Cer Gücü Doğrultucuları, DC Hücreler, DC Ayırıcılar, Cer Gücü Trafoları Enerji Yönetim Sistemleri, Enerji Faturalama, Sayaç Otomasyon Sistemleri, Haberleşme ekipmanı ve Yazılımlarının;

Tasarımı, imalatı, ihracatı, ithalatı ve satışının yanı sıra ilgili mühendislik hizmetleri ve satış sonrası servis hizmetleri faaliyetleri ile müşteri beklentilerini en üst seviyede tutarak; amacımıza, bağlamamıza, kaliteye, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde çalıştığımızı ve bu konulara karşı duyarlılığımızı aşağıdaki maddeler ışığında taahhüt ederiz.

 • Kalite, Çevre (Çevre Boyutları) ve İSG ile ilgili uygulanabilir şartlar doğrultusunda çalışmak, bu kuralların dışına çıkmamak, birincil ve ikincil mevzuat şartlarının yerine getirilmesi sağlamak, uygunluk yükümlülükleri yerine getirmek,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi şartlarını prensip edinmek, bu kurallar dâhilinde çalışmak ve yönetim sisteminin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmek,
 • Kaliteli, çevre, iş sağlığı ve güvenliği amaç ve hedeflerini belirlemek ve periyodik olarak gözden geçirmek,
 • Kalite, Çevre ve İSG politika ve hedefleri dokümante etmek ilgili tarafların erişimine açmak, kuruluş içerisinde iletmek, anlaşılmasını, uygulanmasını ve devamlılığını sağlamak,
 • Politikanın uygunluğunu sürekli gözden geçirmek,
 • Periyodik olarak standart gerekliliklerine uygun olarak yönetim gözden geçirme toplantıları yapmak,
 • Çevresel etkileri, yaralanmaları, sağlık bozulmaların önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak ve/veya en aza indirecek şekilde iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • İSG Sorumluluklarının bilincinde gerekli çalışmaları yapmak,
 • Belirli periyodlarda iç tetkikler ve dış tetkikler ile sistemin uygunluğunu gözden geçirerek sürekliliğini sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak için tüm personelimizle birlikte koordineli halde çalışmak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • Kaliteli, çevre, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hizmet vererek piyasadaki tercih edilebilirliğimizi en üst seviyelere çıkartmak,
 • Tedarikçilerimiz, taşeronlarımız da dâhil alanımızda bulunan tüm personelimizin, üçüncü tarafların ve imalat sunduğumuz kurum ve kuruluşların sisteme katılımı ile sürekli gelişimi sağlamak, sağlıklı, huzurlu, güvenli bir ortam sunmak ve yönetim sistemleri politikasını duyurmak,
 • Tüm kaynakları verimli kullanarak israfı azaltıp ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Faaliyetlerimiz sonucu ön plana çıkan çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına almak, sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Küresel kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirmesini sağlamak ve
 • Atıkların azaltılarak geri kazanım yolu ile bertaraf edilmesini sağlamak ve kirliliği önlemek.

Ahmet GÜVENMAN
Genel Müdür


OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015


Aktif Mühendislik 20. Yıl Filmi - 2016

Elektrik sektöründeki öncü kimliğiyle adından söz ettiren Aktif Group şirketlerinden, Aktif Mühendislik 20. Yıl kutlamalarına özel hazırladığı 20. Yıl tanıtım filmi. İyi seyirler.