Enerji Yönetimi & Sayaç Otomasyonu

Enerji yönetimi ve sayaç otomasyonu, enerjinin üretiminden, dağıtımına hatta tüketimine kadar, her noktasında enerji tüketimini ve güç kalitesini takip etmek ve raporlamak için kullanılan bir altyapıdır. 

Büyüyen üretim ve enerji kullanımı daha fazla enerji gereksinimi yaratmaktadır. Ayrıca gelişen teknoloji ile kaliteli enerji hem daha önemli olmuş, hem de yarı iletken teknolojinin yaygınlaşmasından dolayı ulaşılması iyice zorlaşmıştır.

Aktif Mühendislik, enerji yönetimi ve sayaç otomasyonu ile ilgili olarak, ölçüm cihazlarının yanı sıra haberleşme ekipmanları, yönetim yazılımları (OSOS, MDM) ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Ürünler