Tıbbi Güç Sistemleri

Aktif Mühendislik tarafından sunulan Tıbbi Güç Sistemleri, hastanelerde grup 2 gibi elektriksel enerjinin kritik olduğu alanlarda kullanılan sistemlerdir. 

Standartlara göre tıbbi alanlar elektriksel olarak 3 sınıfa ayrılırlar. Bunlar grup 0, grup 1 ve grup 2 odalarıdır. Bir tıbbi alanın sınıflandırılması, hasta ile temasta bulunan bölümler ve hasta ile arasındaki temasın tipiyle, ayrıca yerin hangi amaçla kullanıldığıyla ilişkilidir. Ameliyathane, Yoğun Bakım, Anestezi odaları, prematüre bebek odaları, vb. Grup 2 odalarında, elektriksel enerjinin kritik olduğu ve elektrik beslemesi kesintisinin yaşam tehlikesi doğurabileceği tıbbi alanlarda IT Sistemlerin tıbbı alanlardaki uygulaması olan ve IEC 60364-7-710 standartlarına göre tesis edilen güç sistemleri (izole güç sistemleri) kullanılmaktadır.

İzole güç sistemleri sayesinde, oluşacak izolasyon kaçağı, yük akımının sınır değerlere ulaşması ve transformatörün aşırı ısınması gibi istenmeyen durumların sinyalizasyonunu sağlanarak, hasta ve personelin hata akımlardan ve enerji kesintilerinden etkilenmemesi, bakım onarım sürelerinin minimize edilmesi sağlanmış olur.

Ürünler

Tıbbi Güç Sistemleri kategorisinden Ürün ve Hizmetler sayfasına geri dönebilir veya aşağıda yer alan ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.