Elektriksel Koruma Cihazları

Elektriksel büyüklüklerin izlenmesi ve sistem sürekliliğinin sağlanması amacıyla çeşitli elektriksel koruma cihazları mevcuttur. Aşırı gerilim, düşük gerilim, frekans, dengesizlik, faz sırası, faz hatası ve döngü izlemeye ek olarak, özel uygulamalar için özel çözümler (genişletilmiş sıcaklık aralıkları, sektöre özgü standartlar, kompakt tasarım, ülkeye özgü profiller) de mümkündür.

Elektriksel koruma cihazları; AC/DC akım gerilim koruma röleleri, izolasyon izleme cihazları ve kaçak akım koruma sistemleri olarak incelenebilir.

AC/DC gerilim koruma röleleri, AC ve DC sistemlerde frekans, düşük gerilim, aşırı gerilim ve iki eşik değer arasındaki gerilimi izlemek için tasarlanmıştır. AC/DC akım koruma röleleri, AC ve DC sistemlerindeki düşük akımı ve aşırı akımı ve ayrıca iki eşik değeri arasındaki akımı izler. Her iki elektriksel koruma cihazında da alarm rölesini tetiklemek için gerekli ölçülen değer saklanır.

İzolasyon izleme cihazları, IT sistemlerinin (topraklanmamış sistemler) izolasyon direncini sürekli olarak izler ve değer bir yanıt değerinin altına düşerse bir alarm verir. Bir ölçüm elde etmek için, cihazın IT sistemi ile koruyucu topraklama iletkeni (PE) arasına bağlanması gerekir. Bir ölçüm devresi tarafından algılanan ve değerlendirilen sisteme bir ölçüm akımı eklenir. İzolasyon izleme cihazları, yalıtım seviyesindeki bozulmaları erken aşamada ve güvenilir bir şekilde algılar.

Kaçak akım koruma röleleri, kısa devre, topraklama hatası veya aşırı yükleme nedeniyle arıza oluşumlarının önüne geçerek binalarda, endüstriyel tesislerde güç sürekliliğini sağlamak için arızayı tespit edip izole edebilmektedir.

Aktif Group olarak, elektriksel koruma cihazlarında sitem güvenilirliği ve sürekliliğini sağlamada Bender, Contrel ve Coet gibi markaların Türkiye distribütörlüğünü yapıyor ve Aktif markamızla da sektörde yer alıyoruz.

×
img