Enerji Yönetim Sistemi Çözümleri

Enerji yönetim sisteminin temelleri ölçüm, izleme, kontrol ve tahmine dayanır.

Enerji yönetim sisteminin temelleri ölçüm, izleme, kontrol ve tahmine dayanır. Enerji yönetim sistemi terimi bir grup binanın üniversite kampüsleri, ofis binaları ya da fabrikalar gibi (hemen hemen tüm konut dışı binalar) ısıtma, havalandırma ve aydınlatma ihtiyaçlarının otomatik kontrolü ve izlenmesi için özel olarak tasarlanmış bir bilgisayar sistemini ifade eder. Bu enerji yönetim sistemlerinin çoğu, elektrik, gaz ve su sayaçlarının okunması için kolaylıklar sağlar. Bunlardan elde edilen veriler daha sonra enerji analizi ve yıllık tüketim tahminleri yapmak için kullanılabilir.

Büyüyen üretim ve enerji kullanımı daha fazla enerji gereksinimi yaratmaktadır. Ayrıca gelişen teknoloji ile kaliteli enerji hem daha önemli olmuş, hem de yarı iletken teknolojinin yaygınlaşmasından dolayı ulaşılması iyice zorlaşmıştır. Buradan yola çıkarak enerji yönetimi gereksinimleri doğmuştur.
Enerji Yönetimi Gereksinimleri,

Tesisin enerji yönetimi ihtiyaçları nelerdir?
Bu ihtiyaçları karşılamak için kontrol gereksinimleri nelerdir?
Mevcut Enerji Yönetim Sistemi kontrol gereksinimlerini karşılıyor mu?

Aktif Mühendislik enerji yönetim gereksinimlerini oluşturan bu temel sorulara ölçüm cihazlarının yanı sıra haberleşme ekipmanları, yönetim yazılımları (OSOS, NDM) ve mühendislik hizmetleri ile çözüm sunmaktadır.

×
img