Güç Kalitesi

Güç Kalitesi Mühendisliği, elektrik sistemlerinin, uluslararası standartlara uygun donanımlarla, ölçümlerinin yapılması, ve güç kalitesi konusunda uzman ve yetkin mühendislerce bu ölçümlerde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının rapor haline getirilmesidir.

Güç kalitesi ölçüm esasları, TS EN 50160, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15 ve IEC 61000-4-30 standartlarında belirlenmiştir. Doğru ölçüm, bu esaslara göre, uygun noktadan, doğru periyotlarla ve örnekleme hassasiyetiyle yapılmalı ve yapılacak analiz için gerekli veriler elde edilmelidir.

Aktif, 1996 yılından bu yana elektriğin olduğu her kademede alanda ölçüm, analiz, raporlama, çözüm sağlama, tasarım, imalat, devreye alma ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Avantajları

 • Elektrik şebekesinin analiz edilmesi ve sorunların belirlenmesi
 • En doğru çözüm ve tasarım için gerekli verilerin elde edilmesi
 • Doğru çözüm ile en ekonomik tasarımların yapılabilmesi
 • Reaktif cezaların önlenmesi
 • Enerji kayıplarının giderilmesi
 • Mevcut trafoların en efektif şekilde kullanılabilmesi
 • Trafolar, motorlar, anahtarlama elemanları ve elektriksel donanımların tamamının ömrünün uzatılması

Güç kalitesi ölçümü esnasında asgari aşağıda belirtilen parametrelerin kayda alınması gereklidir;

 • Gerilim Çökmesi
 • Gerilim Yükselmesi
 • Gerilim Kesilmesi
 • Gerilim Dengesizliği
 • Güç Frekansı
 • Fliker-Pst-Plt
 • Çentikler
 • Transientler
 • Harmonik Oranları ve Frekansları

Yukarıdaki Durumlara Ek Olarak Ölçümler Aşağıdaki Parametreleri İçerecek Şekilde Yapılmalıdır;

 • Gerilim Ölçümleri: Vrms, Vr, Vs, Vt, Vo, Vpoz, Vneg
 • Akım Ölçümleri: Irms, Ir, Is, It, Io, Ipoz, Ineg
 • Crest Faktör Ölçümleri: CF-Vr, CF-Vs, CF-Vt, CF-Ir, CF-Is, CF-It
×
img