İzole Güç Panoları

Standartlara göre tıbbi alanlar elektriksel olarak 3 sınıfa ayrılırlar. Bunlar grup 0, grup 1 ve grup 2 odalarıdır. Bir tıbbi alanın sınıflandırılması, hasta ile temasta bulunan bölümler ve hasta ile arasındaki temasın tipiyle, ayrıca yerin hangi amaçla kullanıldığıyla ilişkilidir. Ameliyathane, Yoğun Bakım, Anestezi odaları, prematüre bebek odaları, vb. Grup 2 odalarında, elektriksel enerjinin kritik olduğu ve elektrik beslemesi kesintisinin yaşam tehlikesi doğurabileceği tıbbi alanlarda IT Sistemlerin tıbbı alanlardaki uygulaması olan ve IEC 60364-7-710 standartlarına göre tesis edilen güç sistemleri (izole güç panoları) kullanılmaktadır.

×
img