Kaçak Akım Koruma Sistemleri

Kaçak Akım Koruma Sistemlerinin fonksiyonu yalıtım hatasından kaynaklanan kaçak akımını algılayarak, bu kaçak akımın belirlenen hata akım değerinin üzerine çıkması durumunda bağlı bulundukları devreleri açıp buradaki kaçak akımın sebep olabileceği zararı ortadan kaldırmaktır.

Elektrik ile beslenen sistemlerde tehlike oluşturmaktadır. Bu sistemlerin sürekli olarak kontrol edilip; acil, beklenmedik bir durum meydana geldiğinde mili saniyeler mertebesinde otomatik olarak sisteme müdahale edilmelidir. Bu bakımdan koruma cihazları önemlidir.

İnsanların direkt olarak elektrik kaçağına maruz kalıp sağlığını etkileyeceği durumların önlenmesi için gerekli olan sınır 30mA (İnsan Koruma) olurken, yangın çıkarma ihtimali olan kapalı pano gibi yapılarda kaçak akım üst sınırı 300mA (Yangın Koruma) olarak belirlenmiştir.

Elektronik kaçak akım röleleri, toroidal bir transformatör kullanarak alçak gerilim dağıtım şebekesinin izlenmesine ve korunmasına olanak tanır.

Kaçak akım röleleri sayesinde toprağa giden kaçak akımı ölçmek mümkündür. Bu röleler ayrı bir harici toroid ile birlikte çalışırlar. Toroidin içinden geçen aktif iletkenler, akım akışıyla orantılı bir manyetik alan oluşturur. Normal koşullar altında ve kaçak akımın olmadığı durumda akımın vektör toplamı sıfırdır. Herhangi bir arıza durumu, vektör toplamında kaçak akımın değeriyle orantılı bir dengesizliğe neden olur.

Arıza akımının değeri toroid tarafından sürekli olarak algılanır: kaçak akım rölesi toroidden bir sinyal aldığında, çıkış kontaklarını değiştirir ve ardından devre kesiciyi açar.

Kaçak Akım Koruma Sistemlerinde Contrel ve Bender Firmlarının Distribütörlüğünün yanında Aktif marka ürünlerimiz ile de sektörde bilinen, güvenilen ve tercih edilen şirketlerden biriyiz.

×
img