OG Hücreler

OG Hücreler IEC 62271-200 standardı ve TEDAŞ-MYD/95-007E yönetmeliğine göre 1 kV’tan 52 kV’a kadar olan alternatif akım sistemlerinde anahtarlama, koruma ve kontrol amacıyla kullanılmak üzere tasarlanır, imal ve test edilirler.

OG Hücreler IEC 62271-200 standardı ve TEDAŞ-MYD/95-007E yönetmeliğine göre 1 kV’tan 52 kV’a kadar olan alternatif akım sistemlerinde anahtarlama, koruma ve kontrol amacıyla kullanılmak üzere tasarlanır, imal ve test edilirler. Hücre, operatör ve işletme güvenliği gözetilerek imal edilen Aktif Marka hücreler, uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine tam uyumludur.

Orta gerilim seviyesindeki anahtarlama ürünlerimizin genel listesi ve özellikleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

  SME SMC SNC SNC.DB AGIS ARMU
İzolasyon Hava Hava Hava Hava Gaz                (SF6 İçermez) Gaz (SF6)
Bölmelendirme Sınıfı PI PM PM PM PM PM
Servis Sürekliliği Sınıfı (LSC) 2A 2B 2B 2B 2 2A
İç Ark Sınıflandırması (IAC) AFL AFLR AFLR AFLR AFLR AFL
Elektriksel Değerler (Üst Sınır)  
Anma Gerilim (kV) 40.5 46 36 36 36 36
Anma Akım (A) 1250 4000 4000 2500 2000 630
Kısa Devre Dayanım Akımı (rms) (kA) ve Süresi (s) 25/1 40/3 40/3 40/3 31.5/3 20/1
İç Ark Dayanım Akımı (rms) (kA) ve Süresi (s) 25/1 40/3 40/3 40/1 31.5/1 20/1

 

OG Hücreler aşağıda belirtilen çalışma koşullarında çalışmaya uygun olarak üretilmektedir.

Kullanım Yeri Bina içi (dahili)
Yükselti 1000 m
Ortam Sıcaklığı En az -5°C
En çok 40°C
24 saat için ortalama 35°C
Bağıl Nem En çok (24 saatlik) 95%
En çok (aylık) 90%
Ortam Kirliliği Az

OG Hücreleri IEC 62271-200 standardına göre aşağıdaki gibi 4 ana grupta sınıflandırılmaktadır.

1-Bölmelendirme Sınıfı

 • Gerilim altındaki bölmelerin birbirlerinden izolasyonu için metal veya metal olmayan malzemenin kullanılıp kullanılmadığını tanımlayan sınıflandırmadır.
 • PM Bölmelendirme : Açılmış erişilebilir bölümler ile ana devrenin gerilimli bölümleri, topraklı metal bölmeler ile ayrılmıştır.
 • PI Bölmelendirme : Açılmış erişilebilir bölümler ile ana devrenin gerilimli bölümleri, metal olmayan izole malzemeler ile ayrılmıştır.

2-İç Ark Sınıflandırması (IAC)

İç ark olması durumunda kişilerin korunması için şart koşulan ölçütlerin karşılandığı ve uygun test ile doğruluğunun denendiği metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeni sınıflandırmasıdır. Hücrelerin sahada muhtemel erişilebilirlik durumları göz önüne alınarak 3 tip erişilebilirlik tanımlanmıştır.

A tipi erişilebilirlik : Sadece yetkili personele sınırlandırılmış erişebilirlik

B tipi erişilebilirlik : Halka açık sınırlandırılmamış erişilebilirlik

C tipi erişilebilirlik : Direk tipi hücreler için tanımlanmıştır.

Metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeni muhtelif yönlerde farklı erişilebilirlik tiplerine sahip olabilir. Farklı yönlerdeki erişilebilirliği tanımlamak için aşağıdaki kodlar kullanılmalıdır:

F : Ön yüz

L : Yan yüz

R : Arka taraf

3-İşletme Sürekliliği Kaybı (LSC)

Bir ana devre hücresi açıldığında diğer hücreleri ve/veya fonksiyonel birimlerinin enerjili tutma durumunu tanımlayan sınıflandırmadır.

 • LSC2: Tek ana baralı anahtarlama ve kontrol düzeneğinin ana bara bölmesi dışında da erişilebilir bölümlere sahip olduğunu gösterir. İki alt bölüm tanımlanmıştır.
 • LSC 2A : Yalnız bara bölmesi enerjili olduğu durumda anahtarlama elemanlarının bulunduğu bölmenin açılabilmesi ile müdahale edilebilen hücreler için servis sürekliliği sınıfını tanımlar.
 • LSC 2B : Kablo ve bara bölümünün enerjili olduğu durumda anahtarlama elemanlarının bulunduğu bölmenin açılabilmesi ile müdahale edilebilen hücreler için servis sürekliliği sınıfını tanımlar.

4-Hücrelerin İzolasyonu

 • Hava İzoleli
 • Gaz İzoleli

Orta Gerilim Hücreleri;

 • Bina,
 • Enerji iletim – dağıtım merkezleri,
 • Fabrikalar,
 • Hastaneler,
 • Oteller,
 • İş Merkezleri
 • Enerji üretim santralleri,
 • Yenilenebilir enerji santralleri,
 • Demir çelik endüstrisi,
 • Boru hatları, elektrokimya tesisler,
 • Raylı sistemler,
 • Maden,
 • Haddehane,
 • Petrol ve gaz sektörü,
 • Otomotiv,
 • Liman işletmeleri

gibi birçok sektörün ihtiyaçlarına yönelik koruma, kontrol ve anahtarlama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadırlar.

×
img