OG Hücreler

OG Hücreler IEC 62271-200 standardı ve TEDAŞ-MYD/95-007E yönetmeliğine göre 1 kV’tan 52 kV’a kadar olan alternatif akım sistemlerinde anahtarlama, koruma ve kontrol amacıyla kullanılmak üzere tasarlanır, imal ve test edilirler.

OG Hücreler IEC 62271-200 standardı ve TEDAŞ-MYD/95-007E yönetmeliğine göre 1 kV’tan 52 kV’a kadar olan alternatif akım sistemlerinde anahtarlama, koruma ve kontrol amacıyla kullanılmak üzere tasarlanır, imal ve test edilirler.

OG Hücreler aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanıma uygun olarak üretilirler.

Kullanım Yeri Bina içi (dahili)
Yükselti 1000 m
Ortam Sıcaklığı En az -5°C
En çok 40°C
24 saat için ortalama 35°C
Bağıl Nem En çok (24 saatlik) 95%
En çok (aylık) 90%
Ortam Kirliliği Az

OG Hücreleri IEC 62271-200 standardına göre aşağıdaki şekilde 4 ana grupta sınıflandırılmaktadır.

1-Bölmelendirme Sınıfı

 • PM Bölmelendirme : Açılmış erişilebilir bölümler ile ana devrenin gerilimli bölümleri, topraklı metal bölmeler ile ayrılmıştır.
 • PI Bölmelendirme : Açılmış erişilebilir bölümler ile ana devrenin gerilimli bölümleri, metal olmayan izole malzemeler ile ayrılmıştır.

2-İç Ark Sınıflandırması (IAC)

 • SME serisi LSC-2A tipi metal mahfazalı modüler hücrelerin iç ark sınıflandırması AFL,
 • SNC ve SMC serisi LSC-2B tipi metal mahfazalı metal bölmeli modüler hücrelerin iç ark sınıflandırması AFLR’dir.

A: Yalnız yetkili personel erişebilir

F: Ön taraftan erişilebilir

L: Yan taraflardan erişilebilir

R: Arka tarafından erişilebilir.

3-İşletme Sürekliliği Kaybı (LSC)

 • LSC 2A : Yalnız bara bölmesi enerjili olduğu durumda anahtarlama elemanlarının bulunduğu bölmenin açılabilmesi ile müdahale edilebilen hücreler için servis sürekliliği sınıfını tanımlar.
 • LSC 2B : Kablo ve bara bölümünün enerjili olduğu durumda anahtarlama elemanlarının bulunduğu bölmenin açılabilmesi ile müdahale edilebilen hücreler için servis sürekliliği sınıfını tanımlar.

4-Hücrelerin İzolasyonu

 • Hava İzoleli
 • Gaz İzoleli

Aktif Elektroteknik, SME serisi Hava İzoleli LSC 2A (Metal Enclosed) ve SNC / SMC serisi LSC 2B (Metal Clad) tipinde hücreler üretmektedir.

Orta Gerilim Hücreleri

 • Bina,
 • Enerji iletim – dağıtım merkezleri,
 • Fabrikalar,
 • Hastaneler,
 • Enerji üretim santralleri,
 • Yenilenebilir enerji santralleri,
 • Demir çelik endüstrisi,
 • Boru hatları, elektrokimya tesisler,
 • Raylı sistemler,
 • Maden,
 • Haddahane,
 • Petrol ve gaz sektörü,
 • Otomotiv
 • Liman işletmeleri

gibi tüm sektörlerde elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar.

×
img