OG Hücreler

OG Hücreler IEC 62271-200 standardı ve TEDAŞ-MYD/95-007E Şartnamesi’ne göre 1 kV’tan 52 kV’a kadar olan alternatif akım sistemlerinde anahtarlama, koruma ve kontrol amacıyla kullanılmak üzere tasarlanır, imal ve test edilirler. Hücre, operatör ve işletme güvenliği gözetilerek imal edilen Aktif Marka hücreler, uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine tam uyumludur.

Orta gerilim seviyesindeki anahtarlama ürünlerimizin genel listesi ve özellikleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

  SME SMC SNC SNC.DB AGIS ARMU
İzolasyon Hava Hava Hava Hava Gaz (SF6 İçermez) Gaz (SF6)
Bölmelendirme Sınıfı PI PM PM PM PM PM
Servis Sürekliliği Sınıfı (LSC) 2A 2B 2B 2B 2 2A
İç Ark Sınıflandırması (IAC) AFL AFLR AFLR AFLR AFLR AFL
Elektriksel Değerler (Üst Sınır)
Anma Gerilim (kV) 40.5 46 36 36 36 36
Anma Akım (A) 1250 4000 3150 2500 1250 630
Kısa Devre Dayanım Akımı (rms) (kA) ve Süresi (s) 25/1 31.5/3 40/3 40/3 31.5/3 20/1
İç Ark Dayanım Akımı (rms) (kA) ve Süresi (s) 25/1 31.5/1 40/1 40/1 31.5/1 20/1

 

×
img