OG Hücreler

OG Hücreler IEC 62271-200 standardı ve TEDAŞ-MYD/95-007E yönetmeliğine göre 1 kV’tan 52 kV’a kadar olan alternatif akım sistemlerinde anahtarlama, koruma ve kontrol amacıyla kullanılmak üzere tasarlanır, imal ve test edilirler.

OG Hücreler IEC 62271-200 standardı ve TEDAŞ-MYD/95-007E yönetmeliğine göre 1 kV’tan 52 kV’a kadar olan alternatif akım sistemlerinde anahtarlama, koruma ve kontrol amacıyla kullanılmak üzere tasarlanır, imal ve test edilirler.

OG Hücreleri IEC 62271-200 standardına göre aşağıdaki şekilde 4 ana grupta sınıflandırılmaktadır.

1-Bölmelendirme Sınıfı

 • PM Bölmelendirme : Açılmış erişilebilir bölümler ile ana devrenin gerilimli bölümleri, topraklı metal bölmeler ile ayrılmıştır.
 • PI Bölmelendirme : Açılmış erişilebilir bölümler ile ana devrenin gerilimli bölümleri, metal olmayan izole malzemeler ile ayrılmıştır.

2-İç Ark Sınıflandırması (IAC)

 • SME serisi LSC-2A tipi metal mahfazalı modüler hücrelerin iç ark sınıflandırması AFL,
 • SNC ve SMC serisi LSC-2B tipi metal mahfazalı metal bölmeli modüler hücrelerin iç ark sınıflandırması AFLR’dir.

A: Yalnız yetkili personel erişebilir

F: Ön taraftan erişilebilir

L: Yan taraflardan erişilebilir

R: Arka tarafından erişilebilir.

3-İşletme Sürekliliği Kaybı (LSC)

 • LSC 2A : Yalnız bara bölmesi enerjili olduğu durumda anahtarlama elemanlarının bulunduğu bölmenin açılabilmesi ile müdahale edilebilen hücreler için servis sürekliliği sınıfını tanımlar.
 • LSC 2B : Kablo ve bara bölümünün enerjili olduğu durumda anahtarlama elemanlarının bulunduğu bölmenin açılabilmesi ile müdahale edilebilen hücreler için servis sürekliliği sınıfını tanımlar.

4-Hücrelerin İzolasyonu

 • Hava İzoleli
 • Gaz İzoleli

Aktif Elektroteknik, SME serisi Hava İzoleli LSC 2A (Metal Enclosed) ve SNC / SMC serisi LSC 2B (Metal Clad) tipinde hücreler üretmektedir.

Orta Gerilim Hücreleri

 • Bina,
 • Enerji iletim – dağıtım merkezleri,
 • Fabrikalar,
 • Hastaneler,
 • Enerji üretim santralleri,
 • Yenilenebilir enerji santralleri,
 • Demir çelik endüstrisi,
 • Boru hatları, elektrokimya tesisler,
 • Raylı sistemler,
 • Maden,
 • Haddahane,
 • Petrol ve gaz sektörü,
 • Otomotiv
 • Liman işletmeleri

gibi tüm sektörlerde elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar.

×
img