Actwin Smart Enerji Faturalama ve Gider Paylaşımı Yazılımı; farklı enerji birimlerine faturalama yapmak için geliştirilmiştir. Bu sebeple aşağıdakine benzer cihazlardan gelen ölçüm bilgilerini otomatik olarak toplamaktadır.

Genellikle; Organize Sanayi, AVM,  Konut Projeleri, Turizm Kompleksleri ve Endüstri Tesislerinde özel faturalama uygulamaları gerekmektedir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan Actwin Smart Enerji Faturalama ve Gider Paylaşımı Yazılımı; hızlı, kolay ve doğru faturalama yapmayı sağlar.

Kontrol faturası özelliği ile hatalı faturaların kesilmesinin önüne geçer. Bununla birlikte esnek yapısı sayesinde üreticiye bağlı kalmadan tarife ve abone tipleri oluşturmaya olanak sağlar.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlar sürekli takip edilerek yönetmeliklere tam uygunluk sağlanacak şekilde güncellenmektedir.

Sürekli artan enerji maliyetleri ve yenilenen yönetmelikler, tüm kurumlarımızı sürekli araştırma yapmaya ve kendi ve varsa abonelerini, kiracılarını veya üyelerini en uygun enerji maliyetlerinden yararlanmaya yöneltmektedir.

Bu noktada Actwin Akıllı Elektrik, Su, Gaz Submetre Sistemleri Yazılımı, Sanayi ve Ticari İşletmeler ile Organize Sanayi Bölgeleri için güçlü yeteneklerle donatılmış bir Faturalama Yazılımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Actwin Akıllı Elektrik, Su, Gaz Alt Sayaç Sistemleri Yazılımı, ortak alan aydınlatması, reklam panoları, yürüyen merdivenler gibi yükleri sürekli izleyerek ilgili kiracılar için en doğru maliyet dağılımını yapar.

Actwin Akıllı Elektrik, Su, Gaz Alt Sayaç Sistemleri Yazılımı, kullanım alışkanlıklarını izleyerek analiz eder ve kullanıcıların enerji kaynaklarından ne zaman, nerede ve nasıl tasarruf edebilecekleri konusunda bir yol haritası oluşturur.

Ana Özellikler;

 • Abone Bilgi Yönetim Sistemi Modülü ile sınırsız bilgi saklayabilir ve raporlayabilirsiniz
 • Tüm veriler güvenli bir şekilde MS SQL veritabanında saklanır
 • Çok sayıda tarife tipi tanımlamak mümkündür,
 • Tarife türleri arasında karşılaştırmaya izin verir,
 • Şebeke ve jeneratör tüketiminin ayrı faturalandırılmasını sağlar,
 • İstenilen tasarım, ebat ve algoritmada faturalama yapabilme,
 • Kayıp/Kaçak Tespit Raporu,
 • Dönem Alış/Satış Raporu (Tüketim ve Fiyat olarak),
 • Çeşitli muhasebe programlarına geçiş yapabilme,
 • Kontrol fatura algoritması ile hatalı faturalandırmanın önüne geçilmesi,
 • Ön ödeme yapabilme
 • Aylık fatura bilgilerinin e-posta ve cep telefonlarına gönderilmesi
 • Kayıtlı faturaları yeniden hesaplamaya gerek kalmadan görüntüleyebilme,

Peter F. Drucker'ın dediği gibi, "Ölçemezseniz yönetemezsiniz."

Daha fazla bilgi için lütfen Canlı Destek sayfasını veya İletişim Formunu kullanın.

 

Genel Özellikler

Actwin Smart Energy Management'ın Genel Özellikleri aşağıda listelenmiştir:

 • Çoklu dil desteği
 • Yaygın olarak kullanılan ve güvenli Microsoft SQL, Oracle veritabanlarını kullanabilme…
 • “Sunucu”, “istemci” ve “internet” arayüzü gibi dağıtılmış yapılar.
 • Sunucu arka planda çalışan ve cihazlardan veri toplayan ana motordur.
 • İstemci, sunucu ile etkileşim ile yönetiminin yapıldığı uygulama kısmıdır. Sunucu ve istemci arayüzleri masaüstü uygulamalarıdır.
 • İnternet arayüzü, kullanıcıların (fabrikalar gibi) sisteme girip tüketimlerini, enerji kalitesini izlemelerini ve kendi cihazlarının raporlarını oluşturmalarını sağlar.

İletişim

Actwin Smart Energy Management, gelecekte bulunabilecek farklı yeni protokoller sağlamak için modüler bir yapıya sahiptir. Desteklenen protokoller aşağıda listelenmiştir.

İletişim Protokolleri

 • IEC 62056-21 Mod C and constant baud rate
 • DLMS/Cosem
 • Modbus-RTU
 • Modbus-TCP/IP
 • M-Bus
 • Wireless M-Bus

İletişim prensibi

 • Serial communication (RS485, RS232)
 • GPRS
 • M-Bus
 • Ethernet
 • PLC (DLC)
 • RF

“Push” ve “pull” yapısı ile uyumludur. Veri toplama programı, veri tabanına sonuç kaydetme programı tanımlanabilir ve her bir cihazdan okunacak ölçüm parametreleri bağımsız olarak tanımlanabilir.

Actwin Smart Energy Management'ın iletişim modülü, sunucu bir windows hizmeti olarak başladığında otomatik olarak başlar. Bu, kullanıcıların veri toplama uygulamasını yanlışlıkla kapatmasını önler.

Raporlama

 • Toplanan verilerle aşağıdaki gibi raporlar hazırlanabilir. Modüler yapı, gerektiğinde yazılıma yeni raporlar ekleme olanağı sağlar.
 • Yeni bir rapor istendiğinde Actwin Smart Energy Management'ı yükseltmeye veya değiştirmeye gerek yoktur. Tüm raporlar MS
 • Excel, MS Word, HTML ve PDF olarak dışa aktarılabilir.
 • Seçilen tüm cihazların ölçümlerinin bir tablosu olarak raporlanması. Ayrıca raporlanacak ölçümler seçilebilir.
 • İstenilen cihazın ölçümlerinin grafik gösterimi. Aynı tablo üzerinde birden fazla cihaz ölçümü çizilebilir.
 • Ölçüm noktaları tüketim, ortalama değerler vb. algoritmalarla karşılaştırılabilir.
 • Elektrik sayaçları için aktif ve reaktif enerji oranı raporları.
 • Elektrik sayaçlarının enerji tarifelerine göre tüketim raporlaması.
 • Dağıtım şebekesi yük raporları (Trafo, benzin istasyonları)
 • Ölçüm noktası günlük, aylık ve yıllık tüketim raporları.
 • Ölçüm noktalarını gösteren ve filtreli harita gösterimi (Reaktif enerji, düşük tüketim, kayıp/dolandırıcılık durumları, iletişim noktası yok, vb…).
 • Trafo kayıp raporu
 • Aylık ve yıllık olarak dağıtım şebekesinin toplam tüketimi, ithalat/ihracat zaman periyotlarının karşılaştırılması.
 • Tanımlanmış gaz bileşeni raporları.
 • Doğalgaz minimum/maksimum saatlik, günlük tüketim raporu.
 • Ölçüm noktası envanter raporu
 • Ölçüm noktası iletişim performans raporu
 • Su sayaçları düşük/aşırı tüketim raporu

Tek hat şeması

 • SCADA sistemleri gibi elektrik dağıtım şebekesi tek hat şemaları üzerinde gösterilebilir ve bu şebeke üzerindeki elektrik sayaçları, sekonder koruma röleleri gibi cihazların bilgileri izlenebilir.
 • Sayacın güç-akım/gerilim değerleri, sekonder koruma rölesinin açma/açma durumları ve kalite kaydedicinin güç-akım/gerilim değerleri gibi bilgiler izlenebilir.
 • Gaz sayaçları için B ve C tipi istasyonlara ait ölçüm değerleri, filtre kirlilik durumları, kapı/vana durumları görüntülenebilir.
  Sürükle ve bırak desteği.
 • Sonsuz sayıda ekran oluşturulabilir.

Kayıp/Kaçak Tespiti

 • Kayıp/Kaçak raporları manuel ve otomatik olarak hazırlanabilir. Otomatik olarak hazırlanan raporlar, tanımlanan kişilere e-posta ile gönderilebilir.
 • Elektrik sayacı parametreleri (olaylar, akım/voltaj/güç/güç faktörü/faz açısı vb...) sürekli olarak izlenebilir ve beklenmedik bir ölçüm veya oran ölçüldüğünde operatörlere haber verilir.
 • Ana dağıtım noktaları ile o dağıtım noktasına bağlı noktalar arasında beklenmeyen tüketim farkları tespit edilir.
 • Sayaç ve pano kapaklarına yapılan müdahaleler tespit edilerek operatörler uyarılabilir.

Veri doğrulama

 • Bir veri doğrulama sistemi öncesi fatura ve raporlarda ölçümler kullanılmamalıdır. Bu nedenle, bu veri doğrulama yöntemleri kullanılır.
 • Ölçüm belirli sınırlar içinde mi değil mi
 • Önceki dönem tüketimlerine göre ölçüm oranı
 • Son ölçümlere göre durum
 • Son fatura dönemlerinin ortalama değerine göre ölçüm standart sapma içinde mi değil mi?
 • Varsa ölçü birimi ile ölçü arasındaki uygunluk

Entegrasyon

Web Servisleri ile sistem ve diğer sistemlerin (ERP, muhasebe, coğrafi bilgi, banka vb…) senkronize bağlantısı sağlanabilmektedir.

 

Abone Yönetimi
Tanımlı ölçüm noktaları, müşteriler, gruplar gibi veritabanına kaydedilen her türlü kayıttan raporlar oluşturulabilir.

 • Kopyala yapıştır yöntemi ile profesyonel beceriler olmadan yeni kullanıcı ve/veya ölçüm noktaları tanımlanabilir.
 • Ölçüm noktaları ve müşteri kartlarına ait abone tanımlı bilgilerde sınır yoktur. Bazı önceden tanımlanmış bilgiler şunlardır:
 • Müşteri numarası
 • Kullanıcı adı
 • Adres/Parsel Bilgileri
 • Kullanıcı tipi
 • Faaliyete başlama tarihi
 • Yetkili kişi
 • Telefon, faks, e-posta vb. iletişim bilgileri.
 • GPS koordinatları
 • Tanımlanan bu bilgilerden raporlar alınabilir, daha sonra bu raporlardan gruplama, listeleme ve filtreleme yapılabilir.

Web Arayüzü

Actwin Smart Energy Management'ın internet arayüzü, müşterilerin kendi tüketimlerini ve enerji kalitesi parametrelerini izlemelerini sağlar. Arayüze erişim kendi kullanıcı adı ve şifresi girilerek yapılır ve kullanıcılar sadece kendi ölçüm noktalarına ulaşabilirler.
Güvenlik için, sistem internete bağlandığında doğrudan bağlantı yoktur. İnternet arayüzü ile veri tabanı arasında güvenli bir web servis seviyesi bulunmaktadır.

 • Kullanıcılar kendi ölçüm noktalarının geçmiş ölçüm değerlerini görüntüleyebilir
 • Kullanıcılar yönetimden gelen ortak veya kişisel mesajları görüntüleyebilir.
 • Doğalgaz tüketicileri tahminlerini AMR sistemine gönderebilir ve tahmin raporlarını kontrol edebilirler.
 • Kullanıcılara reaktif ceza, maksimum talep aşımı, minimum ve maksimum gaz tüketimi gibi uyarılar gelebilir.

Alarm Yönetimi

 • Ölçüm cihazlarına ait olay kayıtları veri tabanına kaydedilebilir ve raporlanabilir.
 • Sistem reaktif enerji tüketimlerini takip eder ve limitlere yaklaşılması veya aşılması için bir ölçüm varsa sistem e-posta ve SMS ile kullanıcıları bilgilendirir.
 • E-posta ve SMS bildirimleri veri tabanına kaydedilebilir ve daha sonra raporlanabilir.

Kimlik Doğrulama

 • Roller, sistem üzerinde önceden tanımlanmış izinlerle tanımlanabilir. Kullanıcılar tanımlanabilir ve kullanıcılara roller atanabilir.
 • Operatörler ölçüm noktalarına göre yetkilendirme yapabilirler. Hangi kullanıcıların hangi ölçüm noktalarına ulaşabileceğini tanımlayabilirler.

Yazılım Modülleri

 • İletişim ve veri doğrulama
 • Raporlama
 • Faturalandırma
 • Kayıp/Kaçak Tespiti
 • Tek Hat Diyagramı ve Harita sunumu
 • Web servisleri ile entegrasyon
 • Alarm Yönetimi, SMS ve e-posta bildirimi
 • İnternet arayüzü
 • Kullanıcı Yönetimi ve Envanter
 • Kimlik doğrulama
Type Size Download Link
ACTWIN - Akıllı Enerji Yonetim Sistemleri PDF 1 MB Download
HPLC & LoRa - Kablosuz Sayaç Okuma Çözümleri PDF 1 MB Download
×
img