Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı; aşağıdakine benzer cihazlardan gelen bilgileri otomatik olarak toplamaktadır. Genellikle bu veriler tüketim, analiz, durum ve uyarı bilgilerini içerir. Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı, topladığı bu veriler üzerinden raporlar, uyarılar, tahminler ve faturalar oluşturulmasını sağlayan bir enerji yönetim yazılımıdır.

Genellikle; Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Alış Veriş Merkezleri (AVM), Konut Projeleri, Turizm Kompleksleri, Endüstri Tesisleri ve Perakende Sektörü gibi birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren kurumlarda kullanılmaktadır.

EPDK, EPİAŞ ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlar sürekli takip edilerek yönetmeliklere tam uygunluk sağlanacak şekilde güncellenmektedir.

Her geçen gün artan enerji ihtiyacı ve maliyetleri tüm kurumlarımızı, yarınlarımız için daha hassas tüketim ve zorunlu olarak tasarruf yapmaya mecbur bırakmaktadır. İşte bu noktada Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı, Endüstriyel ve Ticari İşletmeler için güçlü yetenekler ile donatılmış bir Enerji İzleme ve Yönetim Yazılımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı, kullanım alışkanlıklarını takip ve analiz ederek kullanıcıların enerji kaynaklarından ne zaman, nerede ve nasıl tasarruf edeceğine dair yol haritası çıkartır. Bu yol haritasının çıkartılmasında ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve yönetmelikleri birinci derecede önceliklidir.

Özellikle EPDK'nın, piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir referans fiyat oluşumunun temin edilmesi amacıyla Enerji Piyasaları İşletim Anonim Şirketi’ni (EPİAŞ) kurması sonucu hayatımıza bir çok yeni terim girmeye başlamıştır.

Bu terimlerin başında ise Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT), Gün Öncesi Piyasası (GÖP), Piyasa Takas Fiyatı (PTF), Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gelmektedir. Sadece elektrik enerjisinin yönetiminde bu gibi takip edilmesi ve yönetilmesi gereken bir çok değerin yer alması bir enerji yönetim yazılımı yatırımı neredeyse zorunlu hale getirmektedir.

Sanılanın aksine kendini çok kısa zamanda amorti edecek tek ve küçük bir yatırım ile yaklaşık 10 yıl boyunca işletmenin tasarruf etmesi sağlanabilmektedir.

Peter F. Drucker'ın dediği gibi "Ölçemediğiniz Şeyi Yönetemezsiniz..."

Lütfen daha fazla bilgi için Canlı Destek sayfasını veya İletişim Formunu kullanın.

Genel Özellikler

 • Türkçe ve İngilizce dil desteği sağlamaktadır.
 • Piyasada yaygın olarak kullanılan ve güvenilirliği kanıtlanmış Microsoft SQL, Oracle vb. veritabanları kullanılabilmektedir.
 • Yazılım “sunucu”, “istemci” ve “internet” arayüzü şeklinde üç ayrı yapıda çalışmaktadır.
 • Sunucu, arka planda çalışarak sistemin ana motorunu oluşturacak kısım olarak çalışmaktadır.
 • İstemci, sunucu ile etkileşimde olup sistemin yönetiminin yapılacağı ve detaylı yetkilendirmenin bulunduğu uygulama kısmıdır. Sunucu ve istemci yapıları masaüstü uygulaması olarak çalışmaktadır.
 • İnternet arayüzü, katılımcıların (fabrika vb.) sisteme girip, kendi tüketim bilgilerini ve raporlarını görüntüleyebilecekleri kısım olarak çalışmaktadır.

Haberleşme

Actwin Smart sayaç otomasyonu aşağıdaki haberleşme protokollerini ve arayüzleri desteklerken daha sonra başka protokollerin eklenmesini mümkün kılmak için modüler yapıda geliştirilmiştir.

Haberleşme Protokolleri

 • IEC 62056-21 Mod C ve sabit baud hızı
 • DLMS/Cosem
 • Modbus-RTU
 • Modbus-TCP/IP
 • M-Bus
 • Kablosuz M-Bus

Haberleşme Arayüzleri

 • Seri haberleşme (RS485, RS232)
 • GPRS
 • M-Bus
 • Ethernet

Haberleşme prensibi “push” ve “pull” metotlarıyla çalışmaya müsait yapıdadır. Hangi cihazın hangi zaman aralıklarında okunacakları, okunan cihazlardan hangi verilerin hangi sıklıkla veri tabanında saklanacağı yönetim ekranında, ölçüm noktası bazında tanımlanabilmektedir.

Haberleşme modülü Windows servisi mantığı ile sunucu başlatıldığı anda otomatik olarak başlamaktadır. Ayrıca istemsiz olarak kapatılması engellenebilmektedir.

Raporlama

Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı ile toplanan veriler üzerinden aşağıda belirtilen raporlar alınabilmektedir. Yeni raporlar eklenmesine olanak sağlayacak modüler yapı bu kısımda da yer almaktadır. Bu sayede yeni rapor eklenirken sistemin değiştirilmesine gerek kalmamaktadır. Alınan tüm raporlar MS Excel, MS Word, HTML ve PDF dosyası olarak aktarılabilmektedir.

 • Cihazlardan alınan tüm ölçümlerin tablo şeklinde, ölçüm bazında gruplanarak raporlanması
 • Cihazlardan alınan ölçümler ile grafiklerin çizdirilmesi
 • Birden fazla ölçüm noktasının tüketim, ortalama vb. algoritmalar ile karşılaştırılması
 • Elektrik sayaçları için reaktif enerji ve aktif enerjiye tüketimine göre oranlarının raporlanması
 • Elektrik sayacı bazlı enerji tarifelerindeki tüketimlerin raporlanması
 • Dağıtım şebekesi yüklenme (trafo, gaz istasyonları) raporları
 • Ölçüm noktası ve genel bazlı günlük, aylık, yıllık tüketim raporları
 • Harita üzerinde ölçüm noktalarının gösterilmesi ve problemli olan (reaktif enerji, düşük tüketim, kayıp/kaçak, haberleşme olmayan vb.) noktaların belirtilmesi, filtrelenmesi
 • Trafo kaybı raporu
 • Aylık ve yıllık bazda tüm yerleşke enerji tüketimleri, alınan/satılan kıyaslaması
 • Tanımlanan ve tanımlanamayan gaz komponentleri raporu
 • Doğalgaz asgari/azami saatlik, günlük çekiş raporu
 • Ölçüm noktası envanter raporu
 • Ölçüm noktası erişim (haberleşme) raporu
 • Su sayaçları düşük/aşırı tüketim raporu

Tek-Hat Gösterimi

 • Elektrik dağıtım şebekesi tek hat üzerinde gösterilebilmektedir ve bu hat üzerinde elektrik sayaçları, sekonder koruma röleleri ve güç kalitesi gibi cihazlardan alınan bilgiler eklenebilmektedir.
 • Sayaçların enerji, güç, akım/gerilim değerleri, sekonder koruma rölelerinin açma/trip durumları, kalite kaydedicilerin ise güç, akım/gerilim bilgileri tek-hat üzerinde görüntülenebilir.
 • Gaz sayaçları için de B ve C tipi istasyonlara ait ölçüm bilgileri, filtre kirlilik durumu, kapı/vana durumu tek hat üzerinde görüntülenebilmektedir.

Kayıp/Kaçak Tespiti

 • Kayıp/kaçak raporları manüel oluşturulabildiği gibi otomatik olarak oluşturularak ilgili kişilere e-posta ile de günlük olarak raporlanabilmektedir.
 • Elektrik sayaçlarının olaylarını, akım/gerilim/güç/güç faktörü/faz açısı vb. parametrelerini sürekli olarak takip ederek beklenmedik durumlarda operatör uyarılabilmektedir.
 • Ana dağıtım merkezlerinin tüketimleri alt merkezler ve/veya tüketicilerin tüketimleri ile karşılaştırılarak beklenmedik farklar tespit edilmektedir.
 • Sayaç, pano kapağı gibi müdahaleler algılanıp anında operatör uyarılabilmektedir. Diğer alarmlar da anında müdahale edilebilmesi için alarm olarak tanımlanabilmektedir.

Veri Doğrulama

Sahadan alınan ölçümler bir veri doğrulama sisteminden geçmeden faturalarda ve raporlarda kullanılmamalıdır. Bu sebeple Actwin Smart Sayaç Otomasyonu ile aşağıdaki veri doğrulama yöntemleri kullanılmaktadır.

 • Belirlenen bir limit içerisinde olup olmadığı
 • Geçmiş dönem tüketimlerine göre oranı
 • Bir önceki ölçüme göre durumu
 • Son faturalama periyodu içerisindeki ortalaya göre standart sapma içerisinde olup olmadığı
 • Eğer varsa ölçüm birimimin ölçüm ile uyumu

Entegrasyon

Actwin Smart Sayaç Otomasyonu Sisteminin başka sistemler ile (ERP, Muhasebe, Coğrafi Bilgilendirme, Banka vb.) eş zamanlı bağlantısını sağlayabilecek mimaride Web Servisleri kullanılarak sağlanabilmektedir.

Abone Yönetimi

Actwin Smart Sayaç Otomasyonu ile sisteme tanımlı olan ölçüm noktalarının ve bu ölçüm noktalarının ait olduğu abonelerin her türlü kaydı tutulmaktadır. Bu kayıtlar üzerinden istenirse envanter raporu alınmaktadır.

 • Abone yönetim sisteminde yeni abone ve/veya ölçüm noktası tanımlanması için uzman bilgisine sahip olmaya ihtiyaç olmadan mevcut bir aboneden veya noktadan kopyala/yapıştır mantığı ile yeni kayıtlar açılabilir.
 • Abonelere tanımlanacak olan bilgilerde herhangi bir sınır yoktur. Bu bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir.
  • Abone No
  • Abone Ünvanı
  • Adres/Parsel Bilgisi
  • Abonelik Tipleri
  • Abone Başlangıç Tarihi
  • Yetkili Kişi (En az üç kişi)
  • Telefon, faks, e-posta vb. iletişim bilgileri
  • Vergi bilgileri
  • GPS koordinatları
 • Tanımlanan aboneler üzerinden raporlar alınabilinmekte ve bu raporlar üzerinden gruplama, sıralama, filtreleme yapılabilmektedir.

İnternet Arayüzü

Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı ile internet arayüzü şebekenin akıllı şebeke olarak nitelendirilebilmesi için gerekli olan tedarikçi/tüketici arası etkileşimli sağlamak için kullanılmaktadır. İnternet arayüzüne erişim kullanıcı adı ve parola korumalı olacak olup, tüm kullanıcılar sadece kendi abonelerine ait ölçüm noktalarını takip edebilmektedir.
Güvenlik açısından, sistem internette olmasına rağmen veritabanı ile direkt iletişimli değildir. İnternet arayüzü ile veritabanı arası iletişim güvenli bir web servisi katmanı üzerinden gerçekleştirilecektir.

 • Kullanıcılar kendi ölçüm noktalarına ait anlık ve geçmişe yönelik ölçüm değerlerini görüntüleyebilecekler.
 • Yönetimin kendilerine bildirmiş olduğu toplu veya kişisel mesajları görüntüleyebilecekler.
 • Serbest tüketiciler kendi OSF7 raporlarını alabilecekler.
 • Doğalgaz tüketicileri tüketim tahminlerini merkeze bildirebilecek ve gerçekleşip gerçekleşmeme durumlarını çevrimiçi takip edebilecekler.
 • Reaktif ceza, demand aşımı, azami ve asgari gaz tüketimi gibi uyarıları alabilecekler.

Alarm Yönetimi

 • Ölçüm cihazlarında oluşan olay kayıtları veri tabanında kayıt altına alınıp raporlanabilmektedir.
 • Sistem reaktif enerji tüketimlerini sürekli olarak takip ederek limite yaklaşan ve aşan kullanıcıları e-posta ve SMS ile bilgilendirme yapmaktadır.
 • E-Posta ve SMS ile bilgilendirmeler kayıt altına alınarak, daha sonradan raporlanabilir.

Yetkilendirme

 • Sistemde daha önceden tanımlanmış yetkilere göre roller tanımlanabilir. Farklı personellerin sisteme giriş yapabilmesi için kullanıcılar tanımlanabilir ve roller bu kullanıcılara atanabilir.
 • Yetkiler genel anlamda, kullanıcıların hangi raporları oluşturabileceklerini, hangi ayarları değiştirebileceklerini, hangi işlemleri durdurup/başlatabileceklerini tanımlayacak şekildedir.
 • Sistem ölçüm noktası bazında yetkilendirme yapabilmektedir. Hangi kullanıcıların hangi ölçüm noktalarına erişebildiği tanımlanabilmektedir.

Yazılım Modülleri

 • Haberleşme ve Veri Doğrulama
 • Raporlama
 • Faturalama
 • Kayıp/Kaçak Takip
 • Tek-Hat ve Harita Üzerinde Gösterim
 • Entegrasyon
 • Alarm Yönetimi, SMS ve e-posta bildirimi
 • İnternet Arayüzü
 • Abone Yönetimi ve Envanter
 • Yetkilendirme
Type Size Download Link
HPLC & LoRa - Kablosuz Sayaç Okuma Çözümleri PDF 1 MB Download
ACTWIN - Akıllı Enerji Yonetim Sistemleri PDF 1 MB Download

 

Soru 1 : Enerji Yönetim Sistemleri için hangi ISO standardına uygun olmak gerekir?

Cevap : İlgili standart, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi olarak geçmektedir. Enerji politikasının resmiyet kazanması Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş olmasını Çevrenin korunmasını Kaynakların etkin kullanımını Sera gazı emisyonunun azaltılmasını Mevzuata uyumun sağlanması sağlamaktadır.

Soru 2 : Enerji Yönetim Sistemleri için yapacağım yatırımlarda kredi ve hibe gibi desteklerden yararlanabilir miyim?

Cevap : ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi aldıktan sonra Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığının verimlilik arttırıcı proje (VAP) kredi desteğinden faydalanılabilir. VAP yani Verimlilik Artırıcı Proje ülkemizde ekonomimize en büyük yükü getiren ve enerjide dışa bağımlılığımızdan kaynaklanan enerji tüketimini azaltmak ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek adına Enerji Bakanlığı'nın işletmelerde enerji verimliliğine dayalı yapacakları projelere %30 oranında sağladığı hibe destek programıdır. Projesinde belirlenmiş yatırım bedeli en fazla 5.000.000 TL olan (Verimlilik Arttırıcı Proje) VAP’lar, en fazla % 30 oranında ve 1.500.000 TL hibe verilerek desteklenir.

×
img