Orta Gerilim hücreleri içerisinde kullanılan başlıca anahtarlama ekipmanları kesiciler, SF6 gaz izoleli ayırıcılar, SRS serisi hava izoleli döner ayırıcıları, yük ayırıcıları, vakum kontaktörler ve SES serisi topraklama ayırıcılarıdır.

Kesiciler, yük akımını ve kısa devre akımını kesmek için kullanılırlar. 10.000 açma kapama sayısına kadar bakımsız olarak çalışabilirler. Kesiciler yandan veya önden mekanizmalı ve vakum veya SF6 gaz izoleli olarak üretilirler. SME serisi LSC 2A tipi Metal Mahfazalı Modüler Hücrelerde (Metal Enclosed) yandan mekanizmalı SF6 gaz izoleli kesiciler kullanılır. SNC ve SMC serisi Metal Mahfazalı Metal Bölmeli Hücrelerde (Metal Clad) önden mekanizmalı vakum veya SF6 gaz izoleli kesiciler kullanılır.

SF6 Gaz İzoleli Ayırıcılar, yüksüz durumda anahtarlama yapmak için kullanılırlar. LSC 2A tipi Metal Mahfazalı Modüler Hücrelerde (Metal Enclosed) hücrenin akımı SF6 gaz izoleli kesici ile kesildikten sonra hücrenin izolasyonunu sağlamak amacıyla kullanılırlar. Anma akımı 1250 A’e kadar, kısa devre dayanım akımı 25 kA’e kadardır.

Yük ayırıcılar yük altında açma özelliğine sahip şalt ekipmanlarıdır. Anma akımı 630 A’e kadar, kısa devre dayanım akımı 20 kA’e kadardır. 3 kutuplu ve 3 konumlu (Açık-Kapalı-Topraklı) olarak imal edilirler. Toprak ayırıcısı yük ayırıcısı haznesinin içerisindedir. LSC 2A tipi Metal Mahfazalı Modüler (Metal Enclosed) hücrelerde kullanılmaktadır.

Aktif marka SRS serisi döner ayırıcılar IEC 62271-102 standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretilmektedir. Döner ayırıcılar 3 kutuplu 2 konumlu olarak üretilmektedir. SES serisi toprak ayırıcısı ile birlikte 3 kutup 3 konumlu olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir. Döner ayırıcılar, yük altında anahtarlama yapılmasına gerek duyulmayan yerlerde ayırma işlemini gerçekleştirmesi için tek başına başka bir anahtarlama elemanına gerek kalmaksızın güvenli bir şekilde ayırma işlemini gerçekleştirebilir. Yük altında ve kısa devre altında anahtarlama yapılmasına gerek duyulan yerlerde ise kesici veya kontaktör ile beraber kullanılarak güvenli bir şekilde ayırma işlemini gerçekleştirebilir.

Vakum kontaktörler 1 milyon açma kapama yapabilen, yüksek elektromanyetik özelliğe sahip ürünlerdir. 24 kV, 800 A, 8 kA değerlerine kadar Aktif marka hücrelerde kullanılabilmektedir. LSC 2A tipi Metal Mahfazalı Modüler (Metal Enclosed) ve LSC 2B tipi Metal Mahfazalı Metal Bölmeli (Metal Clad) hücrelerde çok sık devreye girip çıkan yüklerin anahtarlaması amacıyla kullanılırlar.

Aktif marka SES serisi Topraklama Ayırıcıları orta gerilim sistemlerinde sistemi güvenli şekilde topraklamak için kullanılırlar. Tüm ayırıcı tipleri ile beraber kullanılabilirler. Hava izoleli tipi sayesinde ayırıcı kontak pozisyonu rahatlıkla gözlemlenebilir. SES serisi Topraklama Şalterleri 5 kat kapama kapasitesine sahip olacak şekilde E2-B sınıfına göre üretilmektedir. Topraklama ayırıcıları IEC 62271-102 standartlarına göre üretilmektedir.

Orta gerilim hücrelerinin Alçak Gerilim kompartımanında ölçme ve koruma amacıyla koruma röleleri, enerji analizörleri, enerji kalite kaydedici, sayaçlar kullanılmaktadır. Aktif marka hücrelerde proje gereksinimlerine ve müşteri talebine göre istenen koruma ve ölçme aleti kullanılmaktadır.

Akım gerilim bilgisinin alçak gerilim kompartımanında bulunan ölçme ve koruma aletleri tarafından okunabilecek seviyeye indirilmesi amacıyla akım ve gerilim ölçü trafoları kullanılmaktadır. Ferrorezonansa karşı koruma amacıyla gerilim trafosuna açık üçgen sargısı ilave edilir ve bu sargıya açık üçgen dirençleri ilave edilebilir.

Orta gerilim hücrelerinde şalt malzemeleri ile ölçme ve koruma ekipmanlarına ilaveten kontaklı veya kontaksız tipte kapasitif gerilim bölücüler, pano ısıtıcılar, termostatlar ve yüksek nemli bölgelerde higrostatlar kullanılmaktadır.

Orta Gerilim hücrelerinde bir arıza olması durumunda arızanın köşk veya oda dışından gözlemlenmesi amacıyla arıza gösterge indikatörleri kullanılmaktadır. Arıza gösterge indikatörleri projeye göre haberleşmeli veya haberleşmesiz olabilmektedir.

SMC tipinde Metal Mahfazalı Metal Bölmeli (Metal Clad) hücrelerde kesicilerin konumunu değiştirmek için ayırma arabaları, SNC tipinde ise ayırma çekmeceleri kullanılmaktadır.

×
img