Elektrik şebekesinin elektriksel ölçüm değerlerini göstermek, izlemek ve kaydetmek için kullanılır. Dağıtım trafosu, jeneratör çıkışlarına bağlanmaktadır. Ölçüm fonksiyonları, akım ve gerilim değerlerinden enerji tüketimi ve enerji performansına, toplam harmonik bozulma ve gerilim kalitesi değerlendirmesine kadar değişebilmelidir.

Bender PEM575 Enerji Analizörleri Likit kristal ekranından (LCD) gözlemlenebilen ölçümler RS485 veya Ethernet çıkışları vasıtası ile PC üzerindeki arayüz programına da aktarılabilmekte, değişik formatlarda raporlar oluşturulabilmektedir.

Bender PEM575 Enerji Analizörleri üzerinde programlanabilir 6 dijital giriş, 3 de dijital çıkış bulunmaktadır. Üzerindeki dijital çıkışlar değişik şekillerde programlanarak kullanılan şebeke özelliklerine göre farklı görevlere atanabilirler.

Cihaz kutusu 96×96 ölçülerindedir ve pano imalatına son derece uygundur. Galvanik izolasyonlu haberleşme girişleri gürültü ve yüksek gerilim pikleri için dayanıklıdır.

Bender PEM575 Enerji Analizörleri, güç kalitesini etkileyen toplam harmonik bozulma, 63. harmonik bileşenine kadar analizlerini ve transient ölçümlerini yüksek hassasiyette yapabilmektedir.12,8 kHz örnekleme frekansı ile ölçtüğü genel şebeke parametreleri ile gelecekte oluşabilecek elektriksel problemlerin önüne geçilmesinde önemli bir fayda sağlayabilmektedir. Ölçüm hassasiyeti açısından çok yüksek olan %0,1 doğruluk seviyesi ile gerilim ve akım değerleri ölçülerek IEC 62053-22 standardına göre Cl 0,2s sınıfında aktif enerji izleme ve kaydı yapılabilmektedir. Sadece dağıtım merkezlerinde kullanılan ileri teknoloji ürünü sayaçlarda bulunan bu hassasiyet sınıfı ile enerji ölçümleri sisteminizin aktif/reaktif enerji tüketim ve üretimini çift yönlü olarak ölçüp kaydedebilmektedir. Sistemde oluşan gerilim yükselme ve alçalmalarını aynı zamanda gerilim ve akım dengesizliklerini de gözlemleyen Bender PEM575 serisi şebeke analizörü transient problemlerinde dalga formunun kayıt özelliği de mevcuttur. Maksimum olarak 512 adet olay kaydı yapılabilmektedir.

PEM575 Enerji Analizörleri  Teknik Özellikleri ve Ölçüm Parametreleri

 • Faz gerilimleri UL1, UL2, UL3
 • Fazlar arası gerilimler UL1L2, UL2L3, UL3L1
 • Faz akımları I1, I2, I3
 • Nötr akımı (hesaplanan) I0
 • Nötr akımı (ölçülen) I4
 • Frekans
 • Akım gerilim faz açıları
 • Her fazın aktif (P, kW), reaktif (Q, kVAr)ve görünür gücü (S, kVA)
 • Toplam güç (P, kW), reaktif (Q, kVAr)ve görünür gücü (S, kVA)
 • Güç faktörü
 • Aktif ve Reaktif güç (verilen) kWh, kvarh
 • Aktif ve reaktif güç (çekilen) kWh, kvarh
 • Yerdeğiştirme faktörü cos (φ)
 • Gerilim dengesizliği (%)
 • Akım dengesizli (%)
 • Gerilim ve akım için harmonik bozulma (THD)
 • Akım için harmonik faktörü
 • Akım için k-faktörü
 • Programlanabilir ayar noktası izleme
 • Aktif ve reaktif güç için LED çıkışları
 • Modbus RTU ve Modbus TCP haberleşme protokolü
 • 3 dijital çıkış
 • Veri kayıtları
 • Seg/Swell gösterimi
 • Transient gösterimi
 • Yüksek çözünürlüklü dalga formu kaydı
 • Dalgaformu (12.8 kHz) 256 örnekleme
 • Harmoniğe kadar akım gerilim bireysel harmonik gösterimi
 • Giriş ve çıkışlar ile sistem protokolü: 512 olay, kurulum değişiklikleri, ayar noktası alarmı, DI durum değişiklikleri, DO değiştirme işlemleri
 • Şifre korumalı
 • DIN EN 62053-22 (VDE 0418 Part 3-22), DIN EN 61557-12 (VDE 0413-12) standartlarını sağlamaktadır.
Tip Boyut İndirme Linki
Genel Katalog PDF 1 MB Download
Ölçme ve Yönetim Sistemleri Kataloğu PDF 1 MB Download
PEM575 Broşür PDF 1 MB Download
PEM575 Modbus Tablosu PDF 1 MB Download

 

×
img