Ferrorezonans (sönümlendirme) dirençleri, güçsistemlerini etkileyen lineer olmayan rezonans olayında kullanılmaktadır. Bir salınım olayının ferrorezonans olarak tanımlanabilmesi içindevrede en azından aşağıdaki devre elemanlarının olması gerekmektedir:

 • Lineer olmayan doyurulabilir endüktans (örneğin; transformatör)
 • Kapasitör
 • Direnç

Bu elemanlardan oluşan bir devrede, elektriksel öğelerden birinin değerinin değişmesi ile diğer öğelerin uçları arasındaki akım ve gerilimin değerlerinde ani bir yükselme olur.

Ferrorezonans yük atma, transformatör enerjilendirilmesi veya enerjisinin kesilmesi, kesicinin açılıp kapatılması, tek faz anahtarlama olayları gibi bazı anahtarlama olayları ile başlarken, ferrorezonans riski oluşturan sebepler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yıldız noktası topraklanmış şebekelerde sistemin boşta çalışması ya da çok az yükte çalışması
 • İzolasyon hataları
 • Gerilim transformatörünün aşırı yüklenmesi veya boşta çalışması
 • Fazlardan birinin veya ikisinin kesilmesi veya açılıp kapatılması
 • Bağlama hatası sonucu oluşan simetrisizlikler
 • Transformatör veya kondansatörlerin anahtarlanması
 • Az yüklü güç transformatörlerinin kısa devre yüküyle şebekeye bağlanması
 • Bir transformatörü besleyen uzun ve/veya kapasitif kablolar
 • İletim hatlarına yıldırım düşmesi

Kullanım Alanları

 • Gerilim Transformatörleri
 • Güç Transformatörleri

Ferrorezonans Dirençleri Teknik Özellikler

 • Yüksek soğutma yüzeyi alüminyum kabin
 • IP5X koruma derecesi
 • Paslanmaz direnç malzemesi

Sönümleme Dirençleri Teknik Özellikler

 • 36 kV’a kadar farklı gerilimlerde uygulanabilir
 • Paslanmaz direnç malzemesi
 • IP00’dan IP55’ kadar istenilen koruma derecesi
Type Size Download Link
FR - Filtre Dirençleri PDF 1 MB Download
×
img