Elektrik panolarının monte edildiği ortamlardaki hava sıcaklığı ve nem gibi iklimsel özellikler, sistemin devamlılığı ve personelin güvenliği için çok önemlidir.

Havadaki su miktarına nem denir. Sıcaklık arttıkça, birim havadaki su miktarı da artar. Hava sıcaklığındaki ani düşüş, havanın içerisindeki nemin bir kısmının su haline gelmesine neden olur, ki bu nokta çiğ noktası olarak adlandırılır.

Bağıl nemim %65’in üzerine çıktığı sahalarda yoğuşmanın kaçınılmaz olduğu tespit edilmiştir. Sıcak hava içerisinde gaz halinde tuttuğu suyu, ortam sıcaklığı hızla düştüğünde artık tutamamakta ve sıvı halde su damlacıklarına dönüşmektedir. Bu damlacıklar muhafazanın iç yüzeyinde, izolatörlerde, kesicide tozla da birleşerek, kaçak yolu uzunluğunun azalmasına ve sonrasında ciddi kısa devre ya da arızalara neden olabilir. Bu durumun çözümü için pano içerisinde nominal akımın elektriksel malzemelerden akarken oluşturduğu ısıyı harici bir ısıtıcı ile arttırmaktır. Kullanılan rezistif ısıtıcı “pano ısıtıcı” olarak adlandırılır ve bir termostat ya da hidrostat ile birlikte kullanılır. Bağıl nemin halen hava içinde gaz olarak tutunabilmesi için muhafaza içindeki sıcaklığın 10 °C arttırılması yeterlidir. Pano ısıtıcının tasarımı ve tipi bu görevin yerine getirilmesi için çok önemlidir. Havanın, sıcaklığın ani düşüşüne karşı koyabilecek hızda ısınması için, yüzey alanı arttırılmış alüminyum gövdeli, sıcaklıkla direnç değişimi en az olan paslanmaz tel ile sarılmış tipte ısıtıcılar kullanılmalıdır. Aktif marka pano ısıtıcılar tamamiyle bu özellikleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. PTC ısıtıcılar, ısıyla direnç değerinin değişimi esasına göre üretilmiş yarı iletken bir malzeme olduğundan, başlangıçtaki güç değerini koruyamayacakları için, pano ısıtıcı olarak kullanılamazlar. Benzer şekilde boru ya da serpantin rezistanslar ise genellikle bir sıvının ya da katı kütlenin ısıtılması amacıyla üretilen düşük ısı yayılım yüzeyli dirençler olduğundan bir pano içindeki havayı ısıtma konusunda başarısız kalacaktır.

Pano Isıtıcı Seçimi ve Uygulama

Uluslararası standartlara göre pano içerisinde uygun havanın sağlanması için 1 cm³ / W lık bir ısıtıcı gücü gerekir. Bu durumda örneğin 1 m³ lük bir pano için 100 W lık bir ısıtıcı yeterli olacaktır. Nemin çok fazla olduğu coğrafi koşullar ya da ortamlar için bu değer tercihen arttırılabilir.

Pano ısıtıcı, panonun alt kısmına takılırsa daha verimli çalışır. Hem ısınacak havanın yükselecek olması, hem de genellikle pano alt taraflarında bulunan havalandırma panjurlarından nemli havanın girecek olması, panonun alt kısmını montaj için uygun hale getirir.

Ayrıca pano ısıtıcı, yüksek sıcaklıktan olumsuz etkilenebilecek elektrik malzemelerine 10 cm'den fazla yaklaştırılmamalıdır. Pano ısıtıcısı ile kullanılacak olan termostat da ısıtıcıya 10 cm'den fazla yakın takılmamalıdır.

Pano Isıtıcılarının Kullanım Kılavuzu

 • Her orta gerilim hücresi için bir veya daha fazla pano ısıtıcı ve ayrı bir termostat (var ise) kullanılmalıdır.
 • Termostat kullanılmamalı veya çok geniş bir çalışma aralığında ayarlanmalıdır.
 • Pano ısıtıcılar, yüksek soğutma yüzeyli alüminyum kabin içerisinde yay sarım direnci ile imal edilmelidir.
 • Normal şartlar altında, m³ başına 100 W Aktif pano ısıtıcı (yüksek soğutma yüzeyli alüminyum kabin içinde yay sarım direnci) yeterlidir. 2 m³'lik bir kabinde, 100 W Aktif pano ısıtıcı, 1 saat içinde % 12'lik bir düşüş sağlayabilir. Bu kabinin nemin% 95 değerlere ulaştığı bir yerde kullanılması durumunda, ısıtıcı gücünü 150 W'a yükseltmek doğrudur. Bu durumda, her panoda kullanılacak ısıtıcısının gücü, saha koşulları ve panonu hacmi dikkate alınarak belirlenmelidir.
 • Pano ısıtıcıları, havanın tabanına, sıcak havanın yükselmesi ve nem girişinin genel olarak alttan olması nedeniyle, yerden en fazla 20 cm yüksekliğe monte edilmelidir.
 • Pano ısıtıcılarının aktif ısıtma yüzeyleri, panonun metal yapısı ile temas etmeyecek şekilde monte edilmelidir. Panonun yüksek yüzey alanı, ısıtıcı yüzeyinin sıcaklığını temas yoluyla azalttığı için, verimliliği önemli ölçüde azaltır.
 • Pano ısıtıcısının herhangi bir nedenle devre dışı kalmasını önlemek için, ısıtıcı devresini izleyen bir kontrol sağlanabilir.
 • Pano ısıtıcısının yüzey sıcaklığı yüksek olduğundan, sıcaklıktan etkilenecek malzemelerden en az 10 cm uzakta monte edilmelidir.
 • Yaygın bir yanılgı, ısıtıcı yüksek gerilim pano kısmına ve termostat ise alçak gerilim panosuna monte edilmesidir. Bu iki ortam arasındaki termodinamik değerler farklı olduğundan, termostat ve ısıtıcı aynı ortamda olmalıdır.

Teknik Özellikler

 • Direnç Elemanı : Yay sarım, yüksek verimli fişek direnci
 • Kabin Profili : Yüksek soğuma yüzeyine sahip alüminyum
 • İzolasyon : 2 kV 50/60 Hz 1 dakika
 • Koruma Derecesi : IP 20

Avantajlar

 • Ortam ısıtmasında kullanılabilecek en verimli soğuma yüzey alanı, ekstrüze çekilmiş ve eloksal kaplı alüminyumdur. Aktif pano ısıtıcıları, paslanmaz boru ısıtıcılarınkinden % 120 daha fazla yüzey verimliliğine sahiptir.
 • İzolasyon malzemesi olarak Magnezyum Oksit tozu kullanılır. Bu sayede pano ısıtıcıları 2kV / 1 dakika yalıtım seviyesine sahiptir. Ek olarak, bu toz ısıtıcının mekanik dayanımını ve titreşim direncini arttırır.
 • Direnç elemanı olarak sıcaklıkla değişim katsayısı çok düşük olan paslanmaz çelik olduğu için, ısıtıcının gücü çalışma sırasında azalmaz. PTC ısıtıcılar yoğuşmayı önleyemez, çünkü çalıştırırken güçleri önemli ölçüde azalır.
 • Aktif pano ısıtıcıları, nem azaltma performansı olarak en iyi çözümü sunar. Boru ısıtıcılardan % 60, PTC ısıtıcılardan % 670 daha verimlidir.
 • Pano içindeki ısı dağılımı, pano ısıtıcılarının görevini homojen bir şekilde yerine getirmesi için çok önemlidir. Hücrenin farklı noktalarındaki ısı farkı maksimum Aktif pano ısıtıcılar için 20 ºC’dir.
 • Pano ısıtıcıların nem azaltma hızı, sıcaklık düşüşü ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde yoğuşma önlenemez. Genellikle nemdeki % 6 düşüş, yoğuşma riskini ortadan kaldırır. Aktif pano ısıtıcılarla yapılan testler, 2 m'lik bir panoda 100 W ısıtıcıyla nemi 16 dakikada % 6 azaltabildiği tespit edilmiştir. Bu hız, boru ısıtıcılarına kıyasla % 100'den fazladır.
Type Size Download Link
Genel Katalog PDF 1 MB Download
Pano Isıtıcıları Kataloğu PDF 2 MB Download
×
img

  Hızlı Teklif Al!

  İletişim Bilgileri

  Telefon Numarası

  +90 (216) 314 93 20

  Email Adresi

  info@aktif.net

  Adres Bilgisi

  Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Şehit Sokak No:5 Ümraniye 34775 İstanbul, Türkiye