Topraklama Transformatörlerinde yapılarına göre 4 farklı tip bulunmaktadır.  Bunlar;

-Tek Fazlı Topraklama Transformatörleri

-Zig-zag Topraklama Transformatörleri

-Wye-Üçgen Topraklama Transformatörleri

-Wye-Açık Üçgen Topraklama Transformatörleri

 

Bir elektrik sisteminin nasıl topraklanması gerektiği elektrik üretim ve dağıtım sistemi önemli bir karardır. Sistem nötrünün topraklanması gerektiği genel bir kabuldür.

Sistem topraklamasının amacı;

 • Sistem gerilimini toprağa karşı öngörülebilir sınırlar içinde olduğunu kontrol etmek
 • Algılanmasına izin verilecek bir akım akışı sağlamak için sistem fazları ile toprak arasında istenmeyen (kısa devre gibi) bir bağlantı kurulması ve böylece sistemden gerilim kaynağının (trafo veya jeneratör gibi) devre dışı bırakılması

Sistem topraklaması için çeşitli yöntemler ve kriterler vardır. Her birinin kendi amacı, avantajları ve dezavantajları vardır.

Nötr Topraklama Sistemi Yöntemleri

Sistem nötr topraklaması için temel yöntemler aşağıdaki gibidir;

 1. Topraksız sistem
 2. Direnç üzerinden nötrü topraklanmış sistem

2.1. Düşük dirençli topraklama

2.2. Yüksek dirençli topraklama

 1. Reaktans (bobin) üzerinden nötr topraklanmış sistem
 2. Peterson Bobini üzerinden nötr topraklı sistem (Rezonans Topraklama)
 3. Direkt topraklanmış sistem
 4. Trafo Üzerinden topraklanmış sistem

6.1. Nötrü Tek fazlı trafo ve direnç üzerinden topraklama

6.2. Zig-zag Transformatör ile Sistem Nötrü elde etme

6.3. Wye-üçgen Transformatör İle Sistem Nötrü elde etme

6.4. Wye-açık üçgen Transformatör ile Sistem Nötrü elde etme

Tek Fazlı Transformatör ve Direnç Üzerinden Nötr Topraklı Sistem

Bu sistemde tek fazlı bir topraklama transformatörü ve nötr topraklama direnci birlikte kullanılmaktadır. Bu sistem, jeneratörlerin topraklanması için özellikle uygundur, çünkü bu sistem normalde topraklanmamış bir sistem gibi davranır, ancak bir fazdan toprağa arıza meydana geldiğinde arıza akımını sınırlar. Topraklama transformatörünün birincil sargısı, sistemin nötr sargısına bağlanır ve nötr topraklama direnci, topraklama transformatörünün sekonder sargısına bağlanır.

Bu sistemde arıza akımı genellikle topraklama transformatörünün primer tarafında 15 A ve altında sınırlandırılır. Arıza süresi ise genellikle 1 dakika seçilmektedir. Bu sistem yüksek dirençli nötr topraklama işlevi görür.

Topraklama transformatörünün primer gerilim değeri sistemin faz-nötr gerilimine göre seçilir. Sekonder gerilim değeri genellikle 120 V ve 240 V tasarlanır.

Bu sayede nötr topraklama direnci faz-nötr sistem gerilimi yerine topraklama transformatörünün sekonder değeri olan düşük gerilimde üretileceğinden hacim ve dolayısıyla fiyat açısından avantajlıdır.

Zig-Zag Topraklama Transformatörü ile Sistem Nötrü Elde Etme

Nötr noktası olmayan delta bağlantılı sistemlerde veya nötr noktaya bir şekilde ulaşılamıyorsa yapay bir nötr nokta oluşturmak için bir topraklama transformatörü kullanılır ve sistem bu nötr nokta üzerinden topraklanabilir. Çoğu topraklama transformatörü, arıza akımını 1 dakikanın (genellikle 10 s) altına maruz bırakacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle boyut olarak aynı dereceye ve daha ucuza sahip sıradan üç fazlı sürekli anma transformatöründen çok daha küçüktür. Bu topraklama transformatörlerinden biri de zig-zag transformatörlerdir.

Zig-zag Transformatörlerde fazlar 6 sargı ile üretilir ve faz akımlarına karşı yüksek empedans sağlamak için faz başına 2 sargı ters faza bağlanır. Bununla birlikte transformatör empedansının sıfır bileşen gerilimlerine karşı düşük olması yüksek toprak arıza akımlarının akmasına izin verir. Transformatör, faz toprak arıza akımını, her fazın kendi sargısında ve diğer fazdaki sargısında 3 eşit bileşene böler. Zig-zag transformatörün sekonder sargısı yoktur ve Wye bağlantısından dolayı nötr noktası elde edilir. Bu nötr noktası bir direnç üzerinden topraklanabilir.

Wye-Üçgen Transformatör ile Sistem Nötrü Elde Etme

Bir Wye-Üçgen bağlı transformatör sistem topraklaması için de kullanılabilir. Primer faz sargıları sistemin fazlarına bağlanır ve nötr noktası direkt veya bir direnç üzerinden toprağa bağlanır. Sıfır bileşen akımı için üçgen bağlantı kapatılmalıdır ve üçgen bağlantı için herhangi standart bir gerilim değeri seçilmelidir. Bir faz toprak arızası meydana geldiğinde, transformatörün primer sargılarının sıfır bileşenlere sahip olması ve sekonder sargılarının kapalı seri devre olması nedeniyle, arıza akımı transformatörün kaçak reaktansı ve nötr direncinin toplamıyla sınırlandırılmaktadır.

 • Wye sargı geriliminin sistem faz-faz nominal geriliminden düşük olmaması gerekir.
 • Wye-üçgen topraklama trafosu, sistemin güç trafosunun sekonder terminalleri ile ana kesici arasında güç trafosuna mümkün olduğunca yakın bağlanmalıdır.
 • Sistemde birden fazla güç trafosu varsa her biri için ayrı topraklama trafosu bağlanmalıdır. Ancak sistemin aynı bölümünde sadece bir topraklama trafosu olmasına dikkat edilmelidir.

Wye-Açık Üçgen Transformatör ile Sistem Nötrü Elde Etme

Bu uygulamada, Wye açık üçgen topraklama transformatörünün primer nötr noktası direkt topraklanmaktadır. Açık üçgen bağlantılı sekonder sargılarının açık uçlarına bir sınırlama direnci bağlanır. Sistemde bir faz toprak arızası meydana geldiğinde, bu direnç kapalı sekonder üçgen sargılarındaki akımı sınırlar. Bu sayede topraklama transformatörünün primer sargılarındaki arıza akımı da sınırlandırılmış olur.

Topraklama Trafosu Üretim Tesisi

Aktif nötr topraklama trafoları İzmir’de üretilmektedir. Trafo üretim tesisi 3500 m2 kapalı alan olup 5500 m2  toplam alana sahiptir. Transformatör üretim tesisi, yüksek verimliliği sürdürmek ve yüksek kalite standartlarını sağlamak için en son, yüksek teknolojili makinelerle donatılmıştır.

Aktif, yüksek kaliteli, dünya standartlarında nötr topraklama transformatörleri üretmektedir.

Üretim Aşamaları

Manyetik Çekirdek (Nüve)

Bir transformatör, elektromanyetik indüksiyon yoluyla iki veya daha fazla devre arasında enerji aktaran elektrikli bir cihazdır. Transformatörün birincil sargısındaki değişken bir akım, çekirdekte değişken bir manyetik alan oluşturur ve bu değişen manyetik alan, ikincil sargıda değişken bir voltaj indükler. En iyi enerji transferi için, her bir transformatör çekirdeği, soğuk haddelenmiş, tane yönelimli, düşük kayıplı elektrik sac uyumlu ara tabakalı laminasyonlarla üretilir. Nüve tasarımlarımız manyetik devre boyunca tek tip ux dağılımı ile minimum gürültü ve kayıp seviyeleri sağlamaktadır.

Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Sargıları

Müşteri isteklerine göre Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim sargıları Alüminyum veya Bakır iletken ile tasarlanmaktadır. AG sargıları, kağıt yalıtımlı iletkenlerden veya folyolardan yapılmıştır. YG sargıları, emaye tellerden veya kağıt yalıtımlı iletkenlerden yapılır. Tüm yalıtım malzemeleri, operasyon sıcaklığına, ihtiyaç duyulan elektriksel ve mekanik dayanımlara uygun kullanılır. Yüksek teknolojili bobin makineleri ve kalifiye teknisyenler ile üretim, her bobinin dış kaynaklardan kaynaklanabilecek aşırı eksenel kuvvetlere dayanabilmesini sağlar.

Tank ve Üst Kapak

Transformatör tankları,  yumuşak çelik kullanılıp kaynak yapılarak üretilir. Soğutma, oluklu duvarlardan veya radyatörlerden oluşur, kaynaklanır ve bağımsız olarak basınç testi yapılır. Metal, kumlama ile ön işleme tabi tutulur, ardından hemen yüksek derecede aşındırıcı ortamlar için uygun, yüksek performanslı bir endüstriyel boya ile kaplanır. Bu tasarım deniz kenarı, endüstriyel ve genel ortamlarda uygun sıcaklık ve yağ direnci ile dünya çapında uzun ömürlü bir koruma sağlamaktadır.

Kurutma Prosesi ve Son Montaj

Tamamlanan nüve-bobinler transformatör tankının içine yerleştirilir ve termostat kontrollü fırınlar içinde vakum altında yağ ile dolumu yapılır. Bunu yağ basıncı ayarlamaları takip eder. Tanklama işlemi tamamlandıktan sonra trafo test için hazırlanmıştır.

Test

Aktif, tüm rutin testleri, tip ve özel testleri IEC EN 60076-1 standardına göre uygular.

ANSI/NEMA/CSA standartlarına göre testler ATLAS Trafo laboratuvarında uygulanabilmektedir. Tüm üretim aşamalarında ara testler, yüksek kaliteli üretimi de garanti eder.

  İletişime Geçin!  ×
  img

   Hızlı Teklif Al!

   İletişim Bilgileri

   Telefon Numarası

   +90 (216) 314 93 20

   Email Adresi

   info@aktif.net

   Adres Bilgisi

   Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Şehit Sokak No:5 Ümraniye 34775 İstanbul, Türkiye