Aktif Elektroteknik'in Yönetim Sistemleri

Aktif Elektroteknik, müşteri memnuniyetini, ürün ve hizmet kalitesini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik bir kalite yönetim sistemi, çevresel etkilerini azaltmaya ve çevreye duyarlı bir üretim yapmaya yönelik bir çevre yönetim sistemi, bilgi varlıklarını korumaya yönelik bir bilgi güvenliği yönetim sistemi, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir enerji yönetim sistemi kurmuştur ve uygulamaktadır. Bu sistemler, Aktif Elektroteknik’in uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet gösterdiğini göstermektedir.

Aktif Elektroteknik, tüm süreç ve faaliyetleri kapsamında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi standartlarına uygun bir Entegre Yönetim Sistemi oluşturmuştur. Bu sistemler, Aktif Elektroteknik’in tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır ve birbirini tamamlayacak şekilde uygulanmaktadır.

Yönetim Sistemleri Sertifikaları

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001:2025 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 450001:2018 İSG Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 270001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

×
img