Aktif Elektroteknik A.Ş., 1981 yılında hizmet vermeye başlamış olup, OG gerilim panosu üretimi ve gelişiminde Türkiye’deki ilk ve öncü firmalardan olmuş; 2008 yılında Aktif & Friem Group ailesine katılarak, Aktif Elektroteknik A.Ş. adını almıştır.

2008 yılında Türk & İtalyan ortaklığıyla güçlenmiş olan Aktif Elektroteknik, tamamen yenilenen makine parkı, yeniden tasarlanan ürün bandı, en son standartlara uygun olarak uluslararası akredite laboratuvarlardan alınan tip test belgeleri, uluslararası geçerliliği bulunan kalite belgeleri, deneyimli teknik ekibi ve Türk - İtalyan ArGe ekibi tarafından geliştirilen yeni ürünleri ile Türkiye’den Avrupa ve Uzak Doğu’ya kadar yayılmaya başlamıştır.

Aktif Elektroteknik ürün yelpazesi dâhilinde bulunan ürünler;


Aktif Elektroteknik,  uluslararası akredite laboratuvarlardan alınmış tip testleriyle, IEC 62271-200 standardına uygun olarak üretim yapmaktadır.

Aktif Elektroteknik olarak öncelikli hedefimiz, insan güvenliğini korumak; işletmenizin güvenliğini ve sürekliliğini sağlayarak, kaliteden ödün vermeden hizmet sunmaktır. 

O.G. Hava İzoleli Panolar

Orta gerilim panolarının kullanıma uygunluğu IEC 62271-200 standardı ile tanımlanmış olup, orta gerilim pano imalatçıları bu standartlara uygun bir şekilde üretim yapmak, rutin test ve zorunlu tip testlerden standardın tanımladığı şekilde geçmek zorundadırlar. 

1-52 kVac gerilimleri arasındaki gerilim seviyesi IEC 62271-200 standardına göre Orta Gerilim seviyesi olarak kabul edilir.

IEC 62271-200 standardına göre Orta Gerilim Panolarını aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

 • OG Hücre içi izolasyonu sağlayan maddeye göre: Gaz / Hava / Sıvı
 • Kompartımanlar arası bölmelendirme malzemesi cinsine göre:
 • PM Bölmelendirme: Açılmış erişilebilir bölümler ile ana devrenin gerilimli bölümleri, topraklanmış metal bölmeler ile birinden ayrılmıştır.
 • PI Bölmelendirme: Açılmış erişilebilir bölümler ile ana devrenin gerilimli bölümleri metal olmayan izole malzemeler ile ayrılmıştır.
 • İç ark arızası (IAC sınıflandırması)
 • A: Yalnız yetkili personel erişebilir
 • F: Ön taraftan erişilebilir
 • L: Yan taraflardan erişilebilir
 • R: Arka tarafından erişilebilir
 • Servis sürekliliği kaybına göre (LSC-1, LSC2-A, LSC2-B)
 • LSC-1: Bu tip OG hücrelerde bara, anahtarlama elemanı, kablo ve gerilim trafoları tek bölme içerisindedir ve kablo ve bara tarafından, enerjin kesilmeden anahtarlama elemanına müdahale edilemez. Aktif, bu tip hücreyi üretmemektedir.
 • LSC-2A: Bu tip OG hücrelerde bara bölmesi enerjili iken, anahtarlama elemanının bulunduğu kompartımana müdahale edilebilir.
 • LSC-2B: Bu tip OG hücrelerde hem kablo ve hem bara bölümü enerjili iken anahtarlama elemanının bulunduğu kompartımana müdahale edilebilir.


SME Serisi Metal Mahfazalı Modüler (Metal Enclosed) OG Hücreler

SME Serisi Metal Mahfazalı Modüler 40,5 kV gerilim seviyesine kadar IEC 62271-200 standardına uygun olarak kadar üretilmektedir.

Türkiye’nin ilk yerli Metal Mahfazalı Modüler OG Hücreleri 1995 yılında fabrikamızda üretilerek uluslararası test laboratuvarlarında test edilmiştir.

Her bir OG hücre 2 mm çelik sactan üretilmekte ve elektrostatik toz boya ile RAL kodlarına uygun renklerde boyanmaktadır.

Aktif Elektroteknik tarafından üretilen Metal Mahfazalı Modüler OG Hücreler IEC 62271-200 standardında aşağıdaki özellikleri ile tanımlanırlar:

 • Hava izoleli
 • LSC 2A servis sürekliliği
 • PI sınıfı bölmelendirme
 • AFL sınıfı iç ark sınıflandırması
 • 3 erişilebilir bölüm

SME serisi Metal Mahfazalı Modüler OG hücre birbirinden tamamen ayrılmış 3 bölüm içerir:   

a - Alçak Gerilim Bölümü

b - Bara Bölümü

c - Anahtarlama Ekipmanları Bölümü

a- Alçak Gerilim Bölümü

Sistemde kullanılması gereken tüm ölçüm cihazlar, koruma röleleri, terminal bağlantıları, haberleşme cihazları ve diğer koruma ve kumanda ekipmanları bu bölümde bulunur.

b- Bara Bölümü

Anma akımına uygun elektrolitik bakır baralar, epoksi reçine mesnet izolatörleri bu kompartımanda bulunmaktadır.

c- Anahtarlama Ekipmanlar› Bölümü

Bu bölümde anahtarlama elemanı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, topraklayıcı, kapasitif gerilim bölücü, kablo bağlantı rekorları yer alır.

Bu bölümde proje değerlerine uygun olarak aşağıdaki anahtarlama elemanları kullanılmaktadır.

SF6 gazlı veya vakum kesici

SF6 gazlı yük ayırıcı

SF6 gazlı veya döner ayırıcı

Vakum kontaktör

SME serisi Metal Enclosed OG Hücrelerde Mekanik Kilitlemeler

Metal mahfazalı modüler OG hücre işletme güvenliğini sağlamak amacı ile IEC62271-200 belirtilen kilitlemelere uygun olarak imal edilir.

Yük ayırıcılarına ve sigortalı yük ayırıcılarına;

 • OG Hücrenin anahtarlama bölümünün kapısı açık olduğunda
 • Topraklama ayırıcısı kapalı olduğunda müdahale edilemez.

Kesici ile aynı devrede bulunan ayırıcılara

 • OG Hücrenin anahtarlama bölümünün kapısı açık olduğunda
 • Kesici kapalı olduğunda
 • Topraklama ayırıcısı kapalı olduğunda müdahale edilemez.

Topraklama ayırıcılarına ayırıcı kapalı iken müdahale edilemez.

SNC serisi Metal Mahfazalı Metal Bölmeli (Metal Clad) OG Hücreler

Metal Mahfazalı Metal Bölmeli (Metal Clad) OG hücreler, 24 kV gerilim seviyesine kadar IEC 62271-200 standartlarına uygun olarak üretilen anahtarlama ve kontrol hücreleridir. Metal Mahfazalı Metal Bölmeli OG hücre, dikili tip olup çelik sacdan imal edilmiş ve içerisinde çekmeceli / arabalı tip kesicilerini, ana baralarını, topraklama baralarını, akım gerilim trafolarını, koruma ve kumanda ekipmanlarını ihtiva eder.

Her bir OG hücre 3 mm çelik sactan üretilmekte ve elektrostatik toz boya ile RAL kodlarına uygun renklerde boyanmaktadır.

SNC tipi Metal Mahfazalı Metal Bölmeli OG hücre Avrupa'daki uluslararası ve akredite test laboratuvarlarında yapılan testlerden başarı ile geçmiştir.

Aktif Elektroteknik tarafından üretilen Metal Mahfazalı Metal Bölmeli OG hücre IEC 62271-200 standardına göre aşağıdaki özellikleri ile tanımlanır;

 • Hava izoleli
 • LSC 2B servis sürekliliği
 • PM sınıfı bölmelendirme
 • AFLR sınıfı iç iç ark sınıflandırması
 • 4 veya 5 erişilebilir bölüm
 • Önden tüm kompartımanlara erişim imkânı

SNC tipi Metal clad tipi OG hücreler birbirinden topraklanmış metal bölmelerle ayrılmış 5 kompartımandan meydana gelir.

a - Anahtarlama Ekipmanları Bölümü

b - Alçak Gerilim Kumanda Bölümü

c - Bara Bölümü

d - Kablo Bölümü

e - Opsiyonel arabalı Gerilim Trafosu Bölümü

a- Anahtarlama Ekipmanları Bölümü

Anahtarlama bölümünde, anahtarlama elemanı (kesici-kontaktör vb.), çekmeceli tip araba, araba ve toprak bıçağı tahrik mekanizmalarının bulunduğu OG hücre kapısı, birbirinden bağımsız ve kilitlenebilen topraklı metal ayraç bulunmaktadır.

Anahtarlama bölümünde, proje ihtiyacına uygun olarak aşağıdaki anahtarlama elemanları kullanılmaktadır.

Vakum kesici

SF6 kesici

Kontaktör

Sigorta

b- Alçak Gerilim Kumanda Bölümü

Sistemde kullanılması gereken tüm ölçüm cihazları, koruma röleleri, terminal bağlantıları, haberleşme cihazları ve diğer koruma ve kumanda ekipmanları bu bölümde bulunur.

c- Bara Bölümü

Bara bölümü anma akımına uygun elektrolitik bakır baralar, epoksi reçine mesnet izolatörlerinden meydana gelir. 

d- Kablo Bölümü

Kablo bölümünde proje ihtiyacına uygun olarak akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, topraklama bıçağı, kapasitif gerilim bölücü, kablo bağlantı rekorları ve bağlantı elemanları bulunur.

e - Opsiyonel Arabalı Gerilim Trafosu Bölümü

Gerilim Trafosu bölümünde, gerilim trafoları, araba ünitesi, gerilim trafosunun kısa devre korumasını yapan OG sigortaları bulunmaktadır.

SMC serisi Metal Mahfazalı Metal Bölmeli (Metal Clad) OG Hücre

Metal Mahfazalı Metal Bölmeli (Metal Clad) OG hücreler, 40,5 kV gerilim seviyuesi kadar IEC 62271-200 standartlarına uygun olarak üretilen anahtarlama ve kontrol hücreleridir. Metal Mahfazalı Metal Bölmeli OG hücreler, dikili tip olup çelik sacdan imal edilmiş ve içerisinde çekmeceli / arabalı tip kesicilerini, ana baralarını, topraklama baralarını, akım gerilim trafolarını, koruma ve kumanda ekipmanlarını ihtiva ederler.

Hücreler 3 mm çelik sactan üretilmekte ve elektrostatik toz boya ile RAL kodlarına uygun renklerde boyanmaktadır.

Fabrikamızda 1989 yılından beri üretilen Metal Mahfazalı Metal Bölmeli OG hücreler Avrupa'daki uluslararası ve akredite test laboratuvarlarında yapılan testlerden başarı ile geçmiştir.

Aktif Elektroteknik tarafından üretilen Metal Mahfazalı Metal Bölmeli OG Hücre IEC 62271-200 standardına göre aşağıdaki özellikleri ile tanımlanır;

 • Hava izoleli
 • LSC 2B servis sürekliliği
 • PM sınıfı bölmelendirme
 • AFLR sınıfı iç iç ark sınıflandırması
 • 4 erişilebilir bölüm

SMC tipi Metal clad tipi OG hücre birbirinden topraklanmış metal bölmelerle ayrılmış 4 kompartımandan meydana gelir. 

a - Anahtarlama Ekipmanları Bölümü

b - Alçak Gerilim Kumanda Bölümü

c - Bara Bölümü

d - Kablo Bölümü

a- Anahtarlama Ekipmanları Bölümü

Anahtarlama bölümünde, anahtarlama elemanı (kesici-kontaktör vb.), çekmeceli tip araba, araba ve toprak bıçağı tahrik mekanizmalarının bulunduğu hücre kapısı, birbirinden bağımsız ve kilitlenebilen topraklı metal ayraç bulunmaktadır.

Anahtarlama bölümünde, proje ihtiyacına uygun olarak aşağıdaki anahtarlama elemanları kullanılmaktadır.
Vakum kesici
SF6 kesici
Kontaktör
Sigorta

b- Alçak Gerilim Kumanda Bölümü

Sistemde kullanılması gereken tüm ölçüm cihazları, koruma röleleri, terminal bağlantıları, haberleşme cihazları ve diğer koruma ve kumanda ekipmanları bu bölümde bulunur.

c- Bara Bölümü

Bara bölümü anma akımına uygun elektrolitik bakır baralar, epoksi reçine mesnet izolatörlerinden meydana gelir. 

d- Kablo Bölümü

Kablo bölümünde proje ihtiyacına uygun olarak akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, topraklama bıçağı, kapasitif gerilim bölücü, kablo bağlantı rekorları ve bağlantı elemanları bulunur.

SNC & SMC Serisi Metal Clad OG Hücrelerde Mekanik Kilitmeler

Metal clad OG hücre işletme güvenliğini sağlamak amacı ile IEC62271-200' de tanımlanan kilitlemelere uygun olarak imal edilir.

Metal clad OG hücrelerde aşağıdaki mekanik kilitlemeler standart olarak sunulmaktadır.

 • Araba ile toprak ayırıcı arası mekanik kilitleme vardır. Kesici arabası, toprak ayırıcısı kapalıyken servis pozisyonuna alınamaz.
 • Kesici kompartımanı kapısı ile araba arası mekanik kilitleme vardır. Kesici kapısı, kesici test pozisyonuna alınamadan açılamaz ve kesici kapısı kapatılmadan kesici servis pozisyonuna alınamaz.
 • Kesici arabasının test / servis pozisyonuna göre kovanların önünü kapatıp / açan perde sisteminde mekanik kilitleme sistemi vardır.
 • Kesici arabası panoya sabitlenmeden servis pozisyonuna alınamaz.
 • Kesici kapısı alçak gerilim kumanda kablosu yerine takılmadan kapatılamaz.
 • Kesici sadece test ve servis pozisyonundayken kumanda edilebilir.
 • Toprak ayırıcı kesici servis pozisyonundayken kapatılamaz.

Paylaş: